Ředitel Ústavu botaniky a zoologie

Pracoviště
Ústav botaniky a zoologiePřírodovědecká fakulta
Termín přihlášek
30. 10. 2020
Nástup
1.1.2021

O pracovišti

Masarykova univerzita je druhou největší univerzitou v České republice, s 10 fakultami, více než 5000 zaměstnanci a 30 000 studenty. Jsme univerzitou se širokým výzkumným spektrem výzkumných oblastí se silným mezinárodním postavením. Naší misí je poskytovat vzdělávání a výzkum nejvyšší kvality.

Přírodovědecká fakulta MU, hrdý nositel ocenění HR Excellence in Research Award udělovaného Evropskou komisí, je výzkumně orientovanou fakultou, nabízející vysokoškolské vzdělání úzce spojené se základním i aplikovaným výzkumem a středoškolským vyučováním věd: matematika, fyzika, chemie, biologie a vědy o Zemi. Jsme nejproduktivnější vědeckou jednotkou Masarykovy univerzity a generujeme přibližně 40% výzkumných výsledků univerzity.

Ústav botaniky a zoologie na Přírodovědecké fakultě MU je pracoviště zaměřené na výzkumné a výukové aktivity v biosystematických a ekologických oborech. V rámci jednotlivých pracovních skupin řeší problematiku fylogenetických vztahů a klasifikace organismů, jejich diverzity na lokální i kontinentální úrovni, ekologické vazby jednotlivých druhů, jejich populací a společenstev v návaznosti na přirozené i člověkem vyvolané změny v celých ekosystémech. Ústav zajišťuje výuku ve studijním programu Ekologická a evoluční biologie, v magisterském stupni pak rozděleném na obory Botanika (směry Biosystematika rostlin, Ekologie rostlin, Fykologie a mykologie) a Zoologie (specializace Zoologie bezobratlých, Vertebratologie, Parazitologie a Hydrobiologie). Souběžně s odborným studiem zajišťuje též výuku Učitelství biologie pro střední školy. Dále nabízí doktorské studium v oborech Botanika, Ekologie, Hydrobiologie, Parazitologie a Zoologie.

Popis nabízené pozice

  • tvorba strategie rozvoje ústavu,
  • manažerské zajištění personální kapacity a rozvoje ústavu,
  • odpovědnost za pedagogickou a vědeckou činnost ústavu.   

Požadujeme

  • profesor nebo docent příslušného oboru,
  • vědecká hodnost DrSc., Ph.D., dr. nebo CSc.,
  • organizační, řídící a koncepční schopnosti.

Jak se přihlásit

Vaši přihlášku zasílejte do 30.10. 2020 prostřednictvím e-přihlášky (Použijte prosím odkaz v sekci Elektronická přihláška níže).  

Součástí Vaši přihlášky jsou následující dokumenty:

  • strukturovaný životopis,
  • přehled výzkumných výsledků, výukové a publikační činnosti,
  • koncepce rozvoje pracoviště.

Po úspěšném odeslání Vaší přihlášky obdržíte automatické emailové potvrzení o přijetí Vaší přihlášky.

Proces výběru

Příchozí přihlášky budou pečlivě posouzeny v souladu s principy Evropské charty a Kodexu pro výzkumné pracovníky. Výběrová kritéria: (i) soulad s požadavky na profil uchazeče uvedenými výše (ii) zaslání všech dokumentů požadovaných v přihlášce.

Vhodní kandidáti budou zváni na osobní nebo videokonferenční pohovor.

Pravidla pro výběrové řízení fakulty najdete zde.

Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity jako zaměstnavatel poskytuje rovné příležitosti. Podporujeme diverzitu a snažíme se vytvářet pracovní prostředí uspokojující individuální potřeby všech zaměstnanců.

Děkujeme za Váš zájem a těšíme se na Vaši odpověď!


Elektronická přihláška

Pošleme vám odkaz na elektronickou přihlášku

Poradíme vám s životopisem a přípravou na pohovor

Tipy pro výběrové řízení