Odborný asistent/ka pro Kliniku tělovýchovného lékařství a rehabilitace LF MU a FN u sv. Anny v Brně

Pracoviště
Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace Lékařská fakulta
Termín přihlášek
27. 11. 2020
Nástup
1.1.2021
Elektronická přihláška

Děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity vyhlašuje výběrové řízení na pozici

 

Odborný asistent/ka pro Kliniku tělovýchovného lékařství a rehabilitace LF MU a
FN u sv. Anny v Brně

 

(s kratší týdenní pracovní dobou v délce 8 hodin týdně)

 

Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace je společným pracovištěm Lékařské fakulty MU a FN u sv. Anny v Brně, které kromě léčebné činnosti realizuje činnost vzdělávací, vědeckou a výzkumnou. V oblasti výuky zajišťuje zejména praktickou výuku v lékařských a dalších zdravotnických oborech.

Více se o nás můžete dozvědět také na našich webových stránkách, facebooku nebo instagramu.

Náplní Vaší práce bude:

 • podíl na teoretické a praktické výuce probíhající na pracovišti
 • příprava studijních a výukových materiálů
 • členství v komisích pro státní závěrečné zkoušky
 • podíl na vzdělávání studentů v doktorských studijní programech
 • samostatná výzkumná a vývojová činnost, včetně publikování a prezentování výsledků výzkumu
 • podíl na organizačním zabezpečení výzkumné a pedagogické činnosti, vč. související administrativy

Požadujeme:

 • ukončené VŠ vzdělání v oboru všeobecné lékařství, případně ekvivalentní vzdělání dosažené v zahraničí
 • ukončené vzdělání v doktorském studijním programu
 • atestace z vnitřního lékařství
 • specializovaná způsobilost dle zák.č. 95/2004 Sb. pro Tělovýchovné lékařství - výhodou
 • specializovaná způsobilost dle zák.č. 95/2004 Sb. pro Rehabilitační a fyzikální medicínu -výhodou
 • praxe v oboru, pedagogické zkušenosti
 • schopnost samostatné odborné a vědecké práce vč. publikační aktivity
 • schopnost aktivní účasti na mezinárodní konferenci či odborném semináři
 • aktivní znalost anglického jazyka
 • výborná znalost českého jazyka slovem i písmem
 • aktivní přístup, iniciativa a ochota dalšího vzdělávání
 • občanská a morální bezúhonnost

 Předpokladem pro zařazení na pozici odborného asistenta je pracovní poměr k příslušné fakultní nemocnici.

Nabízíme:

 • práci v inspirativním intelektuálním prostředí s důrazem na multioborovou spolupráci
 • možnost zapojení do výuky v unikátním simulačním centru
 • profesní růst a možnost kontinuálního vzdělávání
 • zaměstnanecké benefity (8 týdnů dovolené, příspěvek na penzijní připojištění, bezplatné očkování proti klíšťové encefalitidě a další)

Jak se přihlásit:

Vaši přihlášku zašlete do výše uvedeného termínu – použijte, prosím, odkaz v sekci Elektronická přihláška (viz níže).

Vaše přihláška musí obsahovat následující dokumenty:

 • strukturovaný životopis
 • přehled vědecké a publikační činnosti
 • fotokopie dokladů o kvalifikaci
 • doporučení nejméně dvou odborných ručitelů

Po úspěšném odeslání Vaší přihlášky obdržíte emailem automatické potvrzení o jejím přijetí. Bližší informace Vám může poskytnout Šárka Bobušová na tel. čísle 549 49 3110 nebo e-mailu sarka.bobusova@med.muni.cz

Elektronická přihláška

Pošleme vám odkaz na elektronickou přihlášku

Poradíme vám s životopisem a přípravou na pohovor

Tipy pro výběrové řízení