Přednosta pro klinické pracoviště I. chirurgická klinika (m/ž)

Pracoviště
I. chirurgická klinika Lékařská fakulta
Termín přihlášek
27. 11. 2020
Nástup
od 1.1.2021
Elektronická přihláška

Ředitel Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity vyhlašují výběrové řízení na pozici přednosty pro klinické pracoviště:

I.chirurgická klinika

I.chirurgická klinika je léčebné, vzdělávací a výzkumné pracoviště FN u sv. Anny v Brně a Lékařské fakulty MU. Je dlouhodobým poskytovatelem specializované chirurgické péče vyššího stupně s komplexním multioborovým zázemím a zajištěnou návazností intenzivní i rehabilitační péče. Dále se zaměřuje na komplexní spektrum chirurgické péče při řešení onemocnění plic, dýchacích cest, nemocí pohrudniční dutiny, nemocí mezihrudí, hrudní stěny, jícnu, chirurgickou léčbou onemocnění jater, slinivky břišní, žlučníku, žlučových cest a další specializovanou péčí.  Pracoviště nabízí jak možnost chirurgické diagnostiky, tak předně chirurgické léčby.

Kandidát na přednostu musí být respektovaným odborníkem v oblasti chirurgie, se zkušenostmi v dané oblasti a se zkušeností se vzděláváním na pregraduální i postgraduální úrovni.

Přednosta kliniky bude odpovědný za řízení kliniky, pregraduální vzdělávání studentů, postgraduální studium, publikační činnost a koordinaci vědecko-výzkumné činnosti kliniky. V průběhu výběrového řízení bude kandidát na přednostu prezentovat svoji představu o naplnění výše uvedeného.

Předpoklady pro vyhlášenou pozici jsou:

 • VŠ vzdělání v oboru všeobecné lékařství nebo ekvivalentní vzdělání dosažené v zahraničí
 • způsobilost k samostatnému výkonu povolání lékaře v příslušném oboru dle § 5 zákona č. 95/2004 Sb.
 • akademický titul Ph.D. nebo vědecká hodnost CSc.
 • habilitace ve smyslu zákona o vysokých školách v platném znění nebo předpoklad jejího brzkého dosažení (v horizontu 1-3 let)
 • osobnostní a profesionální předpoklady pro řízení zdravotnického a akademického týmu kliniky
 • zkušenosti s výukou a připravenost garantovat odborné předměty vyučované na pracovišti
 • vědecká a publikační činnost v oboru
 • morální a občanská bezúhonnost
 • splnění předpokladů dle zákona č. 451/1991 Sb. (tzv. Lustrační zákon); nemusí dokládat osoby narozené po 1. 12. 1971

Nabízíme:

 • práci v inspirativním intelektuálním prostředí s důrazem na multioborovou spolupráci
 • práci na špičkovém zdravotnickém a vzdělávacím pracovišti, zapojení do výuky v unikátním simulačním centru
 • profesní růst a možnost kontinuálního vzdělávání (vč. jazykového)
 • motivující finanční ohodnocení
 • pracoviště v dobrém dosahu městské hromadné dopravy, možnost ubytování v blízkosti nemocnice
 • velký důraz na bezpečnost a zdraví zaměstnanců na pracovišti, podpora rodinné politiky
 • příspěvek na penzijní připojištění a životní pojištění, sick days, příspěvek na dovolenou a další benefity

Přihlášky doložené

 • strukturovaným životopisem
 • přehledem vědecké a publikační činnosti
 • fotokopiemi dokladů o kvalifikaci
 • výpisem z rejstříku trestů
 • osvědčením dle zákona 451/1991 Sb. (tzv. Lustrační zákon, nemusí dokládat osoby nar. po 1. 12. 1971)
 • doporučením nejméně dvou odborných ručitelů

zašlete do výše uvedeného termínu na personální oddělení Lékařské fakulty MU, Kamenice 5, 625 00 Brno, příp. formou e-přihlášky (viz níže). Bližší informace podá Ing. Ivana Janáčková na tel. čísle 549 49 5730 nebo e-mailu janackova@med.muni.cz

Elektronická přihláška

Pošleme vám odkaz na elektronickou přihlášku

Poradíme vám s životopisem a přípravou na pohovor

Tipy pro výběrové řízení