Vedoucí Katedry tělesné výchovy a výchovy ke zdraví

Pracoviště
Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví Pedagogická fakulta
Termín přihlášek
29. 11. 2020
Nástup
01.01.2021
Elektronická přihláška

Děkan Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity vypisuje v souladu s § 77 zákona č. 111/98 Sb. výběrové řízení na obsazení místa vedoucí/ho Katedry tělesné výchovy a výchovy ke zdraví

Požadavky:

  • akademická nebo vědecká hodnost (profesor, docent, Ph.D., respektive ekvivalent) v příslušném nebo příbuzném oboru,
  • předpoklady pro řídící práci a zkušenosti se zahraniční spoluprací a mezinárodními projekty,
  • odborné a osobnostní předpoklady pro rozvoj oboru a výzkumu,
  • pedagogická a vědecká praxe v příslušném oboru,
  • odpovídající pedagogická, publikační a tvůrčí činnost (včetně zahraničních aktivit),
  • pokročilá znalost akademické angličtiny, znalost dalšího jazyka výhodou.

Motivační dopis doložený životopisem včetně tvůrčí a projektové činnosti, doklady o dosaženém vzdělání (bez notářského ověření) a koncepci rozvoje pracoviště pro nadcházející funkční období (pedagogickou, výzkumnou, projektovou, personální a ekonomickou strategii rozvoje pracoviště včetně oblasti rozvoje internacionalizace) zasílejte do 29. 11. 2020 na email: kyselova@ped.muni.cz nebo formou e-přihlášky na adrese https://www.muni.cz/o-univerzite/kariera-na-mu/volna-mista/58934

Elektronická přihláška

Pošleme vám odkaz na elektronickou přihlášku

Poradíme vám s životopisem a přípravou na pohovor

Tipy pro výběrové řízení