Sociokulturní antropolog (odborný asistent) / Sociokulturní antropoložka (odborná asistentka)

Pracoviště
Ústav antropologie Přírodovědecká fakulta
Termín přihlášek
31. 3. 2021
Nástup
od 1.9.2021
Elektronická přihláška

Děkan Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

Sociokulturní antropolog (odborný asistent)

Sociokulturní antropoložka (odborná asistentka)

 

Pracoviště: Ústav antropologie, Přírodovědecká fakulta Masarykovy Univerzity

Pracovní poměr: na dobu určitou s pracovní smlouvou na 3 roky, akademická pozice

Výše pracovního úvazku: 1.0 FTE (plný úvazek na 40 hodin týdně)

Předpokládaný termín nástupu: 1.9.2021 / dle domluvy

Počet otevřených pozic: 1     

Uzávěrka přihlášek: 31.3.2021                                                                   

 

O pracovišti

 

Masarykova univerzita je druhou největší univerzitou v České republice, s 9 fakultami, více než 5000 zaměstnanci a 30 000 studenty. Jsme univerzitou se širokým spektrem výzkumných oblastí se silným mezinárodním postavením. Naší misí je poskytovat vzdělávání a výzkum nejvyšší kvality.  

 

Přírodovědecká fakulta MU, hrdý nositel ocenění HR Excellence in Research Award udělovaného Evropskou komisí, je výzkumně orientovanou fakultou, nabízející vysokoškolské vzdělání úzce spojené se základním i aplikovaným výzkumem a středoškolským vyučováním věd: matematika, fyzika, chemie, biologie a vědy o Zemi. Jsme nejproduktivnější vědeckou jednotkou Masarykovy univerzity a generujeme přibližně 40% výzkumných výsledků univerzity.

 

 

Ústav antropologie  je pedagogické a vědeckovýzkumné pracoviště, které je zaměřeno na vzdělání a studium interakce biologických, sociálních a kulturních aspektů člověka. Jsme moderní institucí orientovanou na moderní výukové metody, která stabilně zajišťuje výuku více než stovky studentů bakalářského a magisterského programu a aktuálně patnácti studentů doktorského studijního programu. Výuka studentů od počátku studia zahrnuje intenzivní přípravu v otázkách biologické i socio-kulturní antropologie a zapojení do výzkumných projektů ústavu, což je zásadním přínosem pro uplatnění našich absolventů na trhu práce. Výzkumná činnost ústavu je zakotvena v tradici antropologie jako vědy, studující člověka z hlediska biologického i behaviorálního. Řada řešených výzkumných projektů se věnuje praktickému využití vědeckých poznatků – rozvíjeny jsou metody forenzní antropologie, hodnocení výživového stavu nebo modelování růstu a vývoje dětí a dospívajících. K dispozici jsou špičkově vybavené laboratoře vybavené pokročilými technologiemi pro záznam a zpracování morfologie lidského těla ve virtuálním prostředí, hodnocení tělesného složení a dalších somatických charakteristik nebo výzkum prehistorických a historických kosterních nálezů. Ústav antropologie v současnosti čítá 17 akademických a vědeckých pracovníků, kteří se zapojují do výuky, vědeckých aktivit a propagace vědy. Více informací o Ústavu antropologie najdete na webové adrese https://www.sci.muni.cz/anthrop/

 

Popis nabízené pozice

 

Akademický pracovník vykonává pedagogickou a tvůrčí činnost (vědeckou, výzkumnou, vývojovou, inovační nebo další) v souladu s posláním fakulty, činnosti ústavu a realizovanými výzkumnými projekty. Podílí na výuce a rozvoji studijních programů, výzkumu a vývoji, propagaci a popularizaci vědy a účastní se na samosprávě Masarykovy univerzity. Současně se angažuje v zabezpečení provozních a administrativních činností souvisejících s pracovní pozicí a činností pracoviště dle pokynů vedoucího pracovníka.

 

 

 • Výuka předmětů (obecných i specializovaných) pro všechny stupně studijního programu Antropologie (bc., Mgr., Ph.D.) zahrnující problematiku sociokulturní antropologie (včetně „Historie antropologie, „Pravěké a starověké kultury“, „Manželství, sexualita a společnost“, „Etnická diverzita“).
 • Vědecká a výzkumná činnost v oblastech, zahrnujících jedno nebo více z následujících témat: lidské příbuzenství, rodina, sexualita a partnerství, agresivita, reciprocita, životní historie, širší společnost, ekonomika a ekologie v kontextu civilizace, s aplikací na relevantní empirická data, pocházející z prehistorických a historických, nebo pre-moderních, nebo moderních/recentních lidských společností.
 • Vedení studentů a členství v akademických a programových komisích.
 • Aktivní vyhledávání externích zdrojů financování vlastních výzkumných a vědeckých aktivit v oblasti populačních studií recentních populací, studia v archivech a/nebo hodnocení kosterních populačních vzorků.

Požadujeme

 

 • Vysokoškolské vzdělání v oboru antropologie nebo příbuzném oboru, tituly Mgr. a Ph.D. nebo jejich ekvivalenty, přednostně s biologickým zaměřením (nikoliv však nezbytně).
 • Znalost teorie, konceptů a metod v oblasti sociokulturní antropologie, včetně znalosti prehistorických a historických kultur a etnik napříč celým světem, stejně jako historie i nejnovějšího vývoje sociální a kulturní antropologie, antropologických teorií a praktických záležitostí v oblasti terénního výzkumu sociální a kulturní antropologie.
 • Schopnost vést vlastní výzkum v oblasti sociokulturní antropologie se zaměřením na jedno nebo více z těchto témat: lidské příbuzenství, rodina, sexualita a partnerství, agresivita, reciprocita, životní historie, širší společnost, ekonomika a ekologie v kontextu civilizace, s aplikací na relevantní empirická data, pocházející z prehistorických a historických, nebo pre-moderních, nebo moderních/recentních lidských společností.
 • Doložená publikační činnost v recenzovaném odborném tisku (články, monografie, kapitoly v knize).
 • Zkušenosti s financováním výzkumné a vědecké činnosti z externích zdrojů, s podáváním grantových žádostí a s řešením grantových projektů.
 • Zkušenosti s vedením studentů a studentských vědeckých projektů (např. závěrečných prací).
 • Předchozí zkušenost práce v akademickém prostředí.
 • Velmi dobrá znalost anglického jazyka (slovem i písmem) (úroveň B2 a vyšší), včetně akademické angličtiny.

 

Výhodou:

 • Praxe 5 let v oboru antropologie nebo příbuzném oboru na národní nebo mezinárodní úrovni.
 • Znalost empirického výzkumu v oblasti sociokulturní antropologie realizovaného na současných nebo historických datech z oblasti Euroamerické civilizace.
 • Zkušenosti práce v akademickém prostředí na pozici odborného asistenta.

 

 

 

Nabízíme

 • Zajímavou práci v prestižním univerzitním prostředí
 • Pružnou pracovní dobu
 • Různé zaměstnanecké výhody (8 týdnů dovolené, penzijní připojištění, stravenky/zvýhodnění stravování, slevy na jazykové kurzy, zvýhodněné vstupné do kina Scala, výhodné mobilní tarify Vodafone)

 

Jak se přihlásit

 

Vaši přihlášku zasílejte do 31. 3. 2021 prostřednictvím e-přihlášky (Použijte prosím odkaz v sekci Elektronická přihláška níže).  

 

Součástí Vaši přihlášky jsou následující dokumenty:

 

 • Strukturovaný životopis (včetně seznamu nejdůležitějších publikací)
 • Motivační dopis s upřesněním předchozích zkušeností a úspěchů
 • Popis vědeckého zaměření a vědeckovýzkumné práce, která bude realizována na pracovišti
 • Jména a kontakt na alespoň 2 referenční osoby

Po úspěšném odeslání Vaší přihlášky obdržíte automatické emailové potvrzení o přijetí Vaší přihlášky.

 

 

Proces výběru

 

Příchozí přihlášky budou pečlivě posouzeny v souladu s principy Evropské charty a Kodexu pro výzkumné pracovníky. Výběrová kritéria: (i) soulad s požadavky na profil uchazeče uvedenými výše, (ii) zaslání všech dokumentů požadovaných v přihlášce.

Vhodní kandidáti budou zváni na osobní nebo Skype pohovor. Pravidla pro výběrové řízení fakulty najdete zde.

Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity jako zaměstnavatel poskytuje rovné příležitosti. Podporujeme diverzitu a snažíme se vytvářet pracovní prostředí uspokojující individuální potřeby všech zaměstnanců.

 

Děkujeme za Váš zájem a těšíme se na Vaši odpověď!

 

 

                                                                    doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D.

                                                                        děkan Přírodovědecké fakulty

 

 

Elektronická přihláška

Pošleme vám odkaz na elektronickou přihlášku

Poradíme vám s životopisem a přípravou na pohovor

Tipy pro výběrové řízení

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info