Biologický/fyzický antropolog (odborný asistent)/Biologická/fyzická antropoložka (odborná asistentka)

Pracoviště
Ústav antropologie Přírodovědecká fakulta
Termín přihlášek
30. 6. 2021
Nástup
1.1.2022 / dle domluvy
Elektronická přihláška

Děkan Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

Biologický/fyzický antropolog (odborný asistent)

Biologická/fyzická antropoložka (odborná asistentka)

 

Pracoviště: Ústav antropologie, Přírodovědecká fakulta Masarykovy Univerzity

Pracovní poměr: na dobu určitou s pracovní smlouvou na 3 roky, akademická pozice

Výše pracovního úvazku: 1.0 FTE (plný úvazek na 40 hodin týdně)

Předpokládaný termín nástupu: 1.1.2022 / dle domluvy

Počet otevřených pozic: 1     

Uzávěrka přihlášek: 30.6.2021                                                                   

 

O pracovišti

Masarykova univerzita je druhou největší univerzitou v České republice, s 9 fakultami, více než 5000 zaměstnanci a 30 000 studenty. Jsme univerzitou se širokým spektrem výzkumných oblastí se silným mezinárodním postavením. Naší misí je poskytovat vzdělávání a výzkum nejvyšší kvality.  

 

Přírodovědecká fakulta MU, hrdý nositel ocenění HR Excellence in Research Award udělovaného Evropskou komisí, je výzkumně orientovanou fakultou, nabízející vysokoškolské vzdělání úzce spojené se základním i aplikovaným výzkumem a středoškolským vyučováním věd: matematika, fyzika, chemie, biologie a vědy o Zemi. Jsme nejproduktivnější vědeckou jednotkou Masarykovy univerzity a generujeme přibližně 40% výzkumných výsledků univerzity.

Ústav antropologie  je pedagogické a vědeckovýzkumné pracoviště, které je zaměřeno na vzdělání a studium interakce biologických, sociálních a kulturních aspektů člověka. Jsme moderní institucí orientovanou na moderní výukové metody, která stabilně zajišťuje výuku více než stovky studentů bakalářského a magisterského programu a aktuálně osm studentů doktorského studijního programu. Výuka studentů od počátku studia zahrnuje intenzivní přípravu v otázkách biologické i socio-kulturní antropologie a zapojení do výzkumných projektů ústavu, což je zásadním přínosem pro uplatnění našich absolventů na trhu práce. Výzkumná činnost ústavu je zakotvena v tradici antropologie jako vědy, studující člověka z hlediska biologického i behaviorálního. Řada řešených výzkumných projektů se věnuje praktickému využití vědeckých poznatků – rozvíjeny jsou metody forenzní antropologie, hodnocení výživového stavu nebo modelování růstu a vývoje dětí a dospívajících. K dispozici jsou špičkově vybavené laboratoře vybavené pokročilými technologiemi pro záznam a zpracování morfologie lidského těla ve virtuálním prostředí, hodnocení tělesného složení a dalších somatických charakteristik nebo výzkum prehistorických a historických kosterních nálezů. Ústav antropologie v současnosti čítá 17 akademických a vědeckých pracovníků, kteří se zapojují do výuky, vědeckých aktivit a propagace vědy. Více informací o Ústavu antropologie najdete na webové adrese https://www.sci.muni.cz/anthrop/

 

Popis nabízené pozice

Akademický pracovník vykonává pedagogickou a tvůrčí činnost (vědeckou, výzkumnou, vývojovou, inovační nebo další) v souladu s posláním fakulty, činnosti ústavu a realizovanými výzkumnými projekty. Podílí na výuce a rozvoji studijních programů, výzkumu a vývoji, propagaci a popularizaci vědy a účastní se na samosprávě Masarykovy univerzity. Současně se angažuje v zabezpečení provozních a administrativních činností souvisejících s pracovní pozicí a činností pracoviště dle pokynů vedoucího pracovníka.

 

 • Výuka předmětů (obecných i specializovaných) pro všechny stupně studijního programu Antropologie (bc., Mgr., Ph.D.) zahrnující problematiku anatomie člověka, humánní osteologie, evoluci a variabilitu člověka, terénního výzkumu, laboratorních metod a postupů uplatitelných v paleoantropologii, fyzické/kosterní antropologii/bioarcheologii.
 • Vědecká a výzkumná činnost v oblasti fyzické/biologické antropologie nebo bioarcheologie.
 • Vedení studentů a členství v akademických a programových komisích.
 • Aktivní vyhledávání externích zdrojů financování vlastních výzkumných a vědeckých aktivit v oblasti kosterní antropologie/bioarcheologie, s důrazem na terénní výzkum.

Požadujeme

 • Vysokoškolské vzdělání v oboru antropologie nebo příbuzném oboru, tituly Mgr. a Ph.D. nebo jejich ekvivalenty.
 • Znalost teorie, konceptů a metod v oblasti fyzické/biologické antropologie nebo bioarcheologie.
 • Schopnost vést vlastní výzkum v oblasti fyzické/biologické antropologie nebo bioarcheologie se zaměřením na výzkum prehistorických a historických populací. Zkušenosti s vedením terénních výzkumů. Zkušenosti se základními i pokročilými metodami terénního výzkumu kosterních nálezů lidského původu (invazivní i neinvazivní) prehistorických i historických populací.
 • Znalost základních i pokročilých technik laboratorního zpracování kosterních nálezů lidského původu – určení biologického profilu, paleodemografie, stresové, potravní a zdravotní indikátory. Zkušenosti s analýzou genomu, stabilních izotopů a proteinů v bioarcheologickém kontextu jsou vítané.
 • Doložená publikační činnost v recenzovaném odborném tisku (články, monografie, kapitoly v knize).
 • Zkušenosti s financováním výzkumné a vědecké činnosti z externích zdrojů, s podáváním grantových žádostí a s řešením grantových projektů.
 • Zkušenosti s vedením studentů a studentských vědeckých projektů (např. závěrečných prací).
 • Předchozí zkušenost práce v akademickém prostředí.
 • Velmi dobrá znalost anglického jazyka (slovem i písmem) (úroveň B2 a vyšší).

 

Výhodou:

 • Praxe 5 let v oboru antropologie nebo příbuzném oboru na národní nebo mezinárodní úrovni.
 • Znalost výzkumů kosterních nálezů lidského původu v kontextu prehistorického a historického vývoje střední Evropy.
 • Zkušenosti práce v akademickém prostředí na pozici odborného asistenta nebo docenta.

 

Nabízíme

 • Zajímavou práci v prestižním univerzitním prostředí
 • Pružnou pracovní dobu
 • Různé zaměstnanecké výhody (8 týdnů dovolené, penzijní připojištění, stravenky/zvýhodnění stravování, slevy na jazykové kurzy, zvýhodněné vstupné do kina Scala, výhodné mobilní tarify Vodafone)

 

Jak se přihlásit

Vaši přihlášku zasílejte do 30. 6. 2021 prostřednictvím e-přihlášky.  

 

Součástí Vaši přihlášky jsou následující dokumenty:

 • Strukturovaný životopis (včetně seznamu nejdůležitějších publikací)
 • Motivační dopis s upřesněním předchozích zkušeností a úspěchů
 • Popis vědeckého zaměření a vědeckovýzkumné práce, která bude realizována na pracovišti
 • Jména a kontakt na alespoň 2 referenční osoby

Po úspěšném odeslání Vaší přihlášky obdržíte automatické emailové potvrzení o přijetí Vaší přihlášky.

 

Proces výběru

Příchozí přihlášky budou pečlivě posouzeny v souladu s principy Evropské charty a Kodexu pro výzkumné pracovníky. Výběrová kritéria: (i) soulad s požadavky na profil uchazeče uvedenými výše, (ii) zaslání všech dokumentů požadovaných v přihlášce.

Vhodní kandidáti budou zváni na osobní nebo Skype pohovor. Pravidla pro výběrové řízení fakulty najdete zde.

Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity jako zaměstnavatel poskytuje rovné příležitosti. Podporujeme diverzitu a snažíme se vytvářet pracovní prostředí uspokojující individuální potřeby všech zaměstnanců.

 

Děkujeme za Váš zájem a těšíme se na Vaši odpověď!

 

                                                                  doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D.

                                                                        děkan Přírodovědecké fakulty

 

 

Elektronická přihláška

Pošleme vám odkaz na elektronickou přihlášku

Poradíme vám s životopisem a přípravou na pohovor

Tipy pro výběrové řízení

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info