Ředitel/ředitelka Ústavu geologických věd

Pracoviště
Ústav geologických věd Přírodovědecká fakulta
Termín přihlášek
17. 5. 2021
Nástup
1.7.2021
Elektronická přihláška

O pracovišti

Masarykova univerzita je druhou největší univerzitou v České republice, s 10 fakultami, více než 5000 zaměstnanci a 30 000 studenty. Jsme univerzitou se širokým výzkumným spektrem výzkumných oblastí se silným mezinárodním postavením. Naší misí je poskytovat vzdělávání a výzkum nejvyšší kvality.

Přírodovědecká fakulta MU, hrdý nositel ocenění HR Excellence in Research Award udělovaného Evropskou komisí, je výzkumně orientovanou fakultou, nabízející vysokoškolské vzdělání úzce spojené se základním i aplikovaným výzkumem a středoškolským vyučováním věd: matematika, fyzika, chemie, biologie a vědy o Zemi. Jsme nejproduktivnější vědeckou jednotkou Masarykovy univerzity a generujeme přibližně 40% výzkumných výsledků univerzity.

Ústav geologických věd se zabývá širokým spektrem geologických, geochemických, hydrogeologických a environmentálních disciplín. Pokrývá pole geodynamického vývoje Země a vývoj života od paleozoika po současnost; procesy vzniku vyvřelých a přeměněných hornin, jejich minerálů a ložisek nerostných surovin; geochemického vývoje prostředí ovlivněného lidskou činností, hydrogeologie, geoarcheologie a vývoje krajiny v kvartéru.

K dispozici je přístrojové vybavení v laboratořích pro elektronovou mikroskopii a mikroanalýzu, Ramanovu spektroskopii, RTG difrakci, studium fluidních inkluzí a katodoluminiscenci; další zařízení jsou sdružena v chemické, geochemické, strukturní a sedimentologické laboratoři. Specializovaný software je využíván v počítačových učebnách.

Ústav se věnuje výuce a odborné přípravě bakalářských, magisterských a doktorských studentů ve studijních programech Geologie a Aplikovaná a environmentální geologie.

Popis nabízené pozice

  • tvorba strategie rozvoje ústavu,
  • manažerské zajištění personální kapacity a rozvoje ústavu,
  • odpovědnost za pedagogickou a vědeckou činnost ústavu.   

Požadujeme

  • profesor nebo docent příslušného oboru,
  • vědecká hodnost DrSc., Ph.D., dr. nebo CSc.,
  • organizační, řídící a koncepční schopnosti.

Jak se přihlásit

Vaši přihlášku zasílejte do 17.5. 2021 prostřednictvím e-přihlášky (Použijte prosím odkaz v sekci Elektronická přihláška níže).  

Součástí Vaši přihlášky jsou následující dokumenty:

  • strukturovaný životopis,
  • přehled výzkumných výsledků, výukové a publikační činnosti,
  • koncepce rozvoje pracoviště.

Po úspěšném odeslání Vaší přihlášky obdržíte automatické emailové potvrzení o přijetí Vaší přihlášky.

Proces výběru

Příchozí přihlášky budou pečlivě posouzeny v souladu s principy Evropské charty a Kodexu pro výzkumné pracovníky. Výběrová kritéria: (i) soulad s požadavky na profil uchazeče uvedenými výše (ii) zaslání všech dokumentů požadovaných v přihlášce.

Vhodní kandidáti budou zváni na osobní nebo videokonferenční pohovor.

Pravidla pro výběrové řízení fakulty najdete zde.

Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity jako zaměstnavatel poskytuje rovné příležitosti. Podporujeme diverzitu a snažíme se vytvářet pracovní prostředí uspokojující individuální potřeby všech zaměstnanců.

Děkujeme za Váš zájem a těšíme se na Vaši odpověď!

Elektronická přihláška

Pošleme vám odkaz na elektronickou přihlášku

Poradíme vám s životopisem a přípravou na pohovor

Tipy pro výběrové řízení

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info