Asistent/ka pro Katedru ošetřovatelství a porodní asistence LF MU - pro studijní program Porodní asistence

Pracoviště
Katedra ošetřovatelství a porodní asistence Lékařská fakulta
Termín přihlášek
30. 6. 2021
Nástup
1.9.2021
Elektronická přihláška

Děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity vyhlašuje výběrové řízení na pozici

Asistent/ka pro Katedru ošetřovatelství a porodní asistence LF MU – pro studijní program Porodní asistence

(s kratší týdenní pracovní dobou v délce 8 hodin týdně)

Katedra ošetřovatelství a porodní asistence je vzdělávací a výzkumné pracoviště Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Zajišťuje výuku nelékařských studijních programů (kmenově: Všeobecná sestra, Porodní asistentka, Zdravotnické záchranářští a Intenzivní péče) a participuje na výuce dalších nelékařských programů i programu Všeobecného lékařství a Zubního lékařství.

Více se o nás můžete dozvědět také na webových stránkách Lékařské fakulty a webových stránkách katedry, facebooku nebo instagramu.

Náplní Vaší práce bude:

 • podíl na teoretické a praktické výuce probíhající na pracovišti
 • příprava studijních a výukových materiálů
 • výzkumná a vývojová činnost, včetně publikování a prezentování výsledků výzkumu
 • organizace a účast na zahraničních stážích studentů i akademických pracovníků
 • podíl na organizačním zabezpečení výzkumné a pedagogické činnosti, vč. související administrativy
 • členství v komisích pro státní závěrečné zkoušky

Požadujeme:

 • ukončené odborné vzdělání v oboru porodní asistentka – získání odborné způsobilosti dle § 18 zákona č. 96/2004 Sb. Odborná způsobilost k výkonu povolání porodní asistentka, případně ekvivalentní vzdělání dosažené v zahraničí
 • ukončené VŠ vzdělání v magisterském zdravotnickém nebo příbuzném oboru (např, psychologie, sociologie apod.), případně ekvivalentní vzdělání dosažené v zahraničí dle zákona č. 96/2004 Sb. (nelékařská zdravotnická povolání)
 • praxe v oboru, pedagogické zkušenosti
 • schopnost samostatné odborné a vědecké práce včetně publikační aktivity
 • schopnost aktivní účasti na mezinárodní konferenci či odborném semináři
 • aktivní znalost anglického jazyka
 • výborná znalost českého jazyka slovem i písmem
 • aktivní přístup, iniciativa a ochota dalšího vzdělávání
 • občanská a morální bezúhonnost

Nabízíme:

 • práci v inspirativním intelektuálním prostředí s důrazem na multioborovou spolupráci
 • možnost zapojení do výuky s využitím participativních a interaktivních metod výuky
 • profesní růst a možnost kontinuálního vzdělávání
 • zaměstnanecké benefity (8 týdnů dovolené, příspěvek na penzijní připojištění, bezplatné očkování proti klíšťové encefalitidě a další)

Jak se přihlásit:
Vaši přihlášku zašlete do výše uvedeného termínu – použijte prosím odkaz v sekci Elektronická přihláška (viz níže).

Vaše přihláška musí obsahovat následující dokumenty:

 • strukturovaný životopis
 • přehled vědecké a publikační činnosti
 • fotokopie dokladů o kvalifikaci
 • doporučení nejméně dvou odborných ručitelů


Po úspěšném odeslání Vaší přihlášky obdržíte emailem automatické potvrzení o jejím přijetí. Bližší informace Vám může poskytnout Šárka Bobušová na tel. čísle 549 49 3110 nebo e-mailu bobusova@med.muni.cz

Elektronická přihláška

Pošleme vám odkaz na elektronickou přihlášku


Poradíme vám s životopisem a přípravou na pohovor

Tipy pro výběrové řízení

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info