Přednosta Biochemického ústavu (m/ž)

Pracoviště
Biochemický ústavLékařská fakulta
Termín přihlášek
8. 12. 2021
Nástup
dle dohody
Typ úvazku
plný
Obor činnosti
Věda a výzkum  |  Vzdělávání a školství
Elektronická přihláška

Děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity vyhlašuje výběrové řízení na pozici přednosty (m/ž) pro níže uvedené pracoviště:

Biochemický ústav

Biochemický ústav je vzdělávací a výzkumné pracoviště Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Zajištuje výuku předmětů lékařské chemie, biochemie, klinické a aplikované biochemie v magisterských a bakalářských studijních programech. Podílí se rovněž na postraguálním vzdělávání studentů v rámci doktorského studijního programu Fyziologie, patologická fyziologie, lékařská chemie a biochemie.

Výzkumná činnost je zaměřena na sledování některých patologických procesů, např. oxidačního stresu, hypoxie, ischemie, s využitím biochemických a moderních bioanalytických přístupů, dále na studium metabolických přeměn přírodních či farmaceutických látek a vztahu jejich struktury k biologickým účinkům. Ve své výzkumné činnosti široce spolupracuje s klinickými pracovišti fakultních nemocnic a vědecko-výzkumnými pracovišti v Brně.

Kandidát/ka na přednostu musí být respektovaným odborníkem v oblasti biochemie se zkušenostmi s řízením pracovního kolektivu a se zkušeností se vzděláváním na pregraduální i postgraduální úrovni.

Přednosta/ka ústavu bude odpovědný/á za řízení pracoviště, pregraduální vzdělávání studentů, postgraduální studium, publikační činnost a koordinaci vědecko-výzkumné činnosti pracoviště. V průběhu výběrového řízení bude kandidát/ka na přednostu prezentovat svoji představu o naplnění výše uvedeného.

Předpoklady pro vyhlášenou pozici jsou:

 • VŠ vzdělání ve zdravotnickém nebo přírodovědném oboru, případně ekvivalentní vzdělání dosažené v zahraničí;
 • akademický titul Ph.D. nebo vědecká hodnost CSc.;
 • habilitace ve smyslu zákona o vysokých školách v platném znění, vědecko-pedagogický titul profesor/ka je výhodou;
 • osobnostní a profesní předpoklady pro řízení akademického týmu pracoviště;
 • zkušenost s výukou a připravenost garantovat odborné předměty vyučované na pracovišti;
 • aktivní výzkumná a publikační činnost;
 • vědecká reputace na mezinárodním poli;
 • morální a občanská bezúhonnost;
 • splnění předpokladů dle zákona č. 451/1991 Sb. (tzv. Lustrační zákon); nemusí dokládat osoby narozené po 1. 12. 1971.

Nabízíme:

 • práci v inspirativním intelektuálním prostředí s důrazem na multioborovou spolupráci;
 • práci na špičkovém vzdělávacím pracovišti, zapojení do výuky v unikátním simulačním centru;
 • profesní růst a možnost kontinuálního vzdělávání;
 • zajímavé platové podmínky a zaměstnanecké benefity.

Přihlášku doplněnou těmito podklady:

 • strukturovaný životopis,
 • přehled vědecké a publikační činnosti,
 • kontakty na dvě osoby pro získání referencí (jméno, pozice, telefonní číslo),
 • fotokopie dokladů o kvalifikaci (nemusí dokládat interní uchazeči),
 • výpis z rejstříku trestů (max 3 měsíce starý),
 • osvědčení dle zákona 451/1991 Sb. (tzv. Lustrační zákon; nemusí dokládat osoby narozené po 1. 12. 1971),

zašlete na personální oddělení Lékařské fakulty MU v elektronické nebo papírové formě. Pro elektronickou formu využijte možnost „Elektronická přihláška“ níže. Bližší informace podá Ing. Ivana Janáčková na tel. čísle 549 49 5730 nebo e-mailu janackova@med.muni.cz.

Elektronická přihláška

Pošleme vám odkaz na elektronickou přihlášku


Poradíme vám s životopisem a přípravou na pohovor

Tipy pro výběrové řízení

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info