Assistant Professor Position in Natural Language Processing

Pracoviště
Katedra strojového učení a zpracování datFakulta informatiky
Termín přihlášek
30. 9. 2022
Nástup
Dohodou
Typ úvazku
plný
Obor činnosti
IS/IT: Konzultace, analýzy  |  IS/IT: Vývoj aplikací a systémů  |  Věda a výzkum
Elektronická přihláška

Upozornění: Tento text je přeložen službou Google Translate do češtiny pouze s ohledem na Řád výběrového řízení Masarykovy univerzity, který vyžaduje vyhlášení výběrového řízení pro akademické pracovníky mimo anglického jazyka i v jazyce českém. Zájemcům o tuto pozici doporučujeme rozhodně využít anglickou verzi. 

Děkan Fakulty informatiky MU zve uchazeče o místo odborného asistenta v oboru Zpracování přirozeného jazyka na Katedře strojového učení a zpracování dat

Tato pozice je zaměřena na posílení práce Centra zpracování přirozeného jazyka (NLP Center - https://nlp.fi.muni.cz/) na Fakultě informatiky. Centrum NLP provádí základní i aplikovaný výzkum ve všech oblastech analýzy textu a řeči a znalostního inženýrství s aplikacemi v projektech analýzy dat (často ve spolupráci s průmyslovými partnery) a vzdělávání budoucích jazykových a datových analytiků. Kromě výzkumu a vzdělávání je klíčová schopnost pracovat s týmem postgraduálních studentů na výzkumu zaměřeném na špičkové konference NLP a zapojit vysokoškoláky a postgraduální studenty do vzdělávacích a výzkumných cvičení.

Klíčové body popisu práce

 • Aktivní mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vzdělávání.
 • Zapojení do výuky v oblasti zpracování přirozeného jazyka.
 • Vedení diplomových/bakalářských prací a poradenství nebo spoluvedoucí doktorandů.
 • Zapojení do rozšiřování průmyslové spolupráce v oblasti zpracování přirozeného jazyka.

Požadavky

Požadované dovednosti a úspěchy

 • Zkušenosti s výsledky výzkumu publikovanými na špičkových konferencích NLP nebo nejlepších časopisech publikujících výsledky výzkumu NLP.
 • Schopnost dobře pracovat v interdisciplinárních týmech.
 • Vedené úspěšně obhájené bakalářské a/nebo diplomové práce. 
 • Zkušenosti s vedením výzkumného projektového týmu výhodou.
 • Vývoj a údržba open-source projektů.

Jiné informace

 • Nástupní plat na pozici odborného asistenta je 76 500 Kč a postupem na této pozici lze nejdéle za 3 roky upravovat podle míry zapojení do výzkumných a vzdělávacích projektů.

Žadatelé by měli předložit

 • ŽIVOTOPIS;
 • diplomové dokumenty;
 • shrnutí pracovních zkušeností, publikační a pedagogické činnosti a zapojení do výzkumných grantů;
 • motivační dopis vysvětlující váš zájem o pozici a oblast IT;
 • název a abstrakt přednášky, které lze prezentovat jako součást přihlášky;
 • jména a kontakty na tři odborné a jazykové recenzenty.

Přihlášku včetně všech požadovaných dokladů podávejte prosím online nejlépe online prostřednictvím e-přihlášky MU. V případě, že by tento způsob podání nebyl možný, akceptujeme i papírovou žádost s uvedením důvodu podání.

Případné dotazy k podání zasílejte na adresu: pers@fi.muni.cz.

Dotazy na pozici jako takovou je možné směřovat doc. Alešovi Horákovi: hales@fi.muni.cz.

Další informace jsou k dispozici:

Elektronická přihláška

Pošleme vám odkaz na elektronickou přihlášku


Poradíme vám s životopisem a přípravou na pohovor

Tipy pro výběrové řízení

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info