Assistant Professor Position with the Department of Computer Science

Pracoviště
Katedra teorie programováníFakulta informatiky
Termín přihlášek
30. 9. 2022
Nástup
Dohodou
Typ úvazku
plný
Obor činnosti
IS/IT: Konzultace, analýzy  |  IS/IT: Vývoj aplikací a systémů  |  Věda a výzkum
Elektronická přihláška

Upozornění: Tento text je přeložen službou Google Translate do češtiny pouze s ohledem na Řád výběrového řízení Masarykovy univerzity, který vyžaduje vyhlášení výběrového řízení pro akademické pracovníky mimo anglického jazyka i v jazyce českém. Zájemcům o tuto pozici doporučujeme rozhodně využít anglickou verzi. 

Děkan Fakulty informatiky MU vyzývá k podávání přihlášek na pozici odborného asistenta na katedře teorie programování.

Tato pozice je zaměřena na posílení pedagogické činnosti na katedře v následujících oblastech

 • Základy kvantového počítání
 • Základy AI
 • Neimperativní programování
 • Základy formálního ověřování

Klíčové body popisu práce:

 • Zapojení do výuky
 • Vedení diplomových/bakalářských prací a poradenství nebo spoluvedení doktorandů
 • Příprava nových kurzů
 • Aktivní mezinárodní spolupráce ve výzkumu
 • Zapojení do projektových aktivit

Požadavky:

 • PhD v oboru informatika nebo úzce související disciplína
 • Skvělý publikační záznam
 • Zkušenosti s výukou a supervizí malých projektů
 • Vášeň pro řešení problémů a touha po neustálém zlepšování pedagogických dovedností
 • Zkušenosti s aktivní účastí na výzkumných projektech

Požadované dovednosti a úspěchy:

 • Schopnost dobře pracovat v interdisciplinárních týmech
 • Zkušenosti s vedením výzkumného projektového týmu výhodou.

Jiná informace:

 • Nástupní plat je 76 500 Kč bez bonusů. Tato částka je garantována po dobu maximálně 3 let. V této lhůtě musí uchazeč vstoupit do fakultního systému osobního ohodnocení, který může mzdu upravit podle míry zapojení do výzkumných a vzdělávacích projektů.
 • Pozice je zamýšlena jako pozice na dobu neurčitou, avšak původní smlouva bude omezena na tři roky. Smlouva bude automaticky prodloužena v případě uspokojivého výkonu výzkumu a výuky.

Žadatelé musí předložit:

 • životopis
 • dokumenty stupně
 • shrnutí pracovních zkušeností, publikační a pedagogické činnosti a zapojení do výzkumu
 • průvodní dopis vysvětlující zájem uchazeče o pozici
 • název a abstrakt přednášky, které lze prezentovat jako součást přihlášky
 • jména a kontakty dvou profesionálních rozhodčích

Přihlášku včetně všech požadovaných dokladů podávejte prosím online nejlépe online prostřednictvím e-přihlášky MU na Assistant Professor Position with the Department of Computer Science | Masaryk University (muni.cz).

Pokud elektronické podání není možné, akceptujeme i papírovou žádost s uvedením důvodu takového podání.

Dotazy k postupu podávání můžete zasílat na adresu: pers@fi.muni.cz.

S dotazy ohledně pozice jako takové se můžete obracet na prof. Ivana Černá cerna@fi.muni.cz

Další informace jsou k dispozici:

Elektronická přihláška

Pošleme vám odkaz na elektronickou přihlášku


Poradíme vám s životopisem a přípravou na pohovor

Tipy pro výběrové řízení

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info