Přednosta Traumatologické kliniky (m/ž)

Pracoviště
Klinika traumatologieLékařská fakulta
Termín přihlášek
14. 10. 2022
Nástup
dle dohody
Typ úvazku
plný
Obor činnosti
Věda a výzkum  |  Vzdělávání a školství
Elektronická přihláška

Ředitel Úrazové nemocnice v Brně a děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity vyhlašují výběrové řízení na pozici

Přednosta Traumatologické kliniky (m/ž)

Traumatologická klinika je léčebné, vzdělávací a výzkumné pracoviště Úrazové nemocnice v Brně a Lékařské fakulty MU. Klinika zajišťuje pregraduální teoretické i praktické vzdělávání studentů 4. a 6. ročníku v chirurgických oborech se zaměřením na traumatologii (včetně anglických programů). Organizuje vědecko-výzkumnou a publikační činnost ÚN, zajišťování a řešení grantů, odborných studií. Zaměstnanci kliniky významnou měrou zabezpečují léčbu a následnou péči pacientů ÚN. Podílí se na posudkové a znalecké činnosti.

Kandidát/ka na přednostu musí být respektovaným odborníkem v oboru traumatologie se zkušenostmi s řízením pracovního kolektivu a vědeckou prací v oboru a se zkušeností se vzděláváním na pregraduální i postgraduální úrovni.

Přednosta/ka kliniky bude odpovědný/á za řízení kliniky, pregraduální vzdělávání studentů, postgraduální studium, publikační činnost a koordinaci vědecko-výzkumné činnosti kliniky. V průběhu výběrového řízení bude kandidát/ka na přednostu prezentovat svoji představu o naplnění výše uvedeného.

Předpoklady pro vyhlášenou pozici jsou:

 • VŠ vzdělání v oboru všeobecné lékařství nebo ekvivalentní vzdělání dosažené v zahraničí;
 • způsobilost k samostatnému výkonu povolání lékaře v příslušném oboru dle § 5 zákona č. 95/2004 Sb.;
 • akademický titul Ph.D. nebo vědecká hodnost CSc.;
 • habilitace ve smyslu zákona o vysokých školách v platném znění, vědecko-pedagogický titul profesora je výhodou;
 • osobnostní a profesionální předpoklady pro řízení zdravotnického a akademického týmu kliniky;
 • zkušenosti s výukou a připravenost garantovat odborné předměty vyučované na pracovišti;
 • vědecká a publikační činnost v oboru;
 • aktivní znalost českého jazyka;
 • morální a občanská bezúhonnost;
 • splnění předpokladů dle zákona č. 451/1991 Sb. (tzv. Lustrační zákon); nemusí dokládat osoby narozené po 1. 12. 1971.

Nabízíme:

 • motivující finanční ohodnocení;
 • možnost odborného růstu s potenciálem vybudování respektovaného traumacentra s mezinárodním dosahem;
 • možnost ovlivnění směřování Úrazové nemocnice v Brně;
 • potenciálně vliv na budování nové městské nemocnice v Brně.

Přihlášku doplněnou těmito podklady:

 • strukturovaný životopis;
 • přehled vědecké a publikační činnosti;
 • kontakty na dvě osoby pro získání referencí (jméno, pozice, telefonní číslo);
 • fotokopie dokladů o kvalifikaci (nemusí dokládat interní uchazeči);
 • výpis z rejstříku trestů (max. 3 měsíce starý);
 • osvědčení dle zákona 451/1991 Sb. (tzv. Lustrační zákon; nemusí dokládat osoby narozené po 1. 12. 1971);

zašlete na personální oddělení Lékařské fakulty MU v elektronické nebo papírové formě. Pro elektronickou formu využijte možnost „Elektronická přihláška“ níže. Bližší informace Vám podáme na tel. čísle 549 49 6613 nebo e-mailu: vendula.novotna@med.muni.cz.

Elektronická přihláška

Pošleme vám odkaz na elektronickou přihlášku


Poradíme vám s životopisem a přípravou na pohovor

Tipy pro výběrové řízení

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info