Přednosta Kliniky dětské anesteziologie a resuscitace (m/ž)

Pracoviště
Klinika dětské anesteziologie a resuscitace Lékařská fakulta
Termín přihlášek
7. 12. 2022
Nástup
dle dohody
Typ úvazku
plný
Obor činnosti
Věda a výzkum  |  Vzdělávání a školství
Elektronická přihláška

Ředitel Fakultní nemocnice Brno a děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity vyhlašují výběrové řízení na pozici:

Přednosta Kliniky dětské anesteziologie a resuscitace (m/ž)

Klinika dětské anesteziologie a resuscitace je léčebné, vzdělávací a výzkumné pracoviště FN Brno a Lékařské fakulty MU. Klinika poskytuje komplexní lůžkovou péči pacientům ve věku  0-18 let, kteří vyžadují  intenzívní a resuscitační péči, napříč všemi obory dětské medicíny.  Spolupodílí se na  zajištění rozsáhlé operační péče ve FN a na činnosti řady specializovaných center Dětské nemocnice FN Brno a LF MU.

Kandidát/ka na přednostu musí být respektovaným odborníkem v oblasti intenzívní péče, resuscitace a anesteziologie se zkušenostmi s řízením pracovního kolektivu, vědeckou prací v oboru a se zkušeností se vzděláváním na pregraduální i postgraduální úrovni.  Výhodou je zkušenost s poskytováním specializované péče v oboru pacientům dětského a adolescentního věku.

Přednosta/ka kliniky bude odpovědný/á za řízení kliniky, pregraduální vzdělávání studentů, postgraduální studium, publikační činnost a koordinaci vědecko-výzkumné činnosti kliniky. V průběhu výběrového řízení bude kandidát na přednostu prezentovat svoji představu o naplnění výše uvedeného.


Předpoklady pro vyhlášenou pozici jsou:

 • VŠ vzdělání v oboru všeobecné lékařství nebo ekvivalentní vzdělání dosažené v zahraničí;
 • způsobilost k samostatnému výkonu povolání lékaře v příslušném oboru dle § 5 zákona č. 95/2004 Sb.;
 • akademický titul Ph.D. nebo vědecká hodnost CSc.;
 • habilitace ve smyslu zákona o vysokých školách v platném znění, vědecko-pedagogický titul profesora výhodou;
 • osobnostní a profesionální předpoklady pro řízení zdravotnického a akademického týmu kliniky;
 • zkušenosti s výukou a připravenost garantovat odborné předměty vyučované na pracovišti;
 • vědecká a publikační činnost v oboru;
 • morální a občanská bezúhonnost;
 • splnění předpokladů dle zákona č. 451/1991 Sb. (tzv. Lustrační zákon); nemusí dokládat osoby narozené po 1. 12. 1971.


Nabízíme:

 • práci v inspirativním intelektuálním prostředí s důrazem na multioborovou spolupráci;
 • práci na špičkovém zdravotnickém a vzdělávacím pracovišti, zapojení do výuky v unikátním simulačním centru;
 • profesní růst a možnost kontinuálního vzdělávání;
 • zajímavé platové podmínky a zaměstnanecké benefity.
   

Přihlášku doplněnou těmito podklady:

 • strukturovaný životopis,
 • přehled vědecké a publikační činnosti,
 • kontakty na dvě osoby pro získání referencí (jméno, pozice, telefonní číslo),
 • fotokopie dokladů o kvalifikaci (nemusí dokládat interní uchazeči),
 • výpis z rejstříku trestů (max 3 měsíce starý),
 • osvědčení dle zákona 451/1991 Sb. (tzv. Lustrační zákon; nemusí dokládat osoby narozené po 1. 12. 1971),

zašlete na personální oddělení Lékařské fakulty MU v elektronické nebo papírové formě. Pro elektronickou formu využijte možnost „Elektronická přihláška“ níže. Bližší informace Vám podáme na telefonu 549 49 6613 nebo e-mailu vendula.novotna@med.muni.cz.

Elektronická přihláška

Pošleme vám odkaz na elektronickou přihlášku


Poradíme vám s životopisem a přípravou na pohovor

Tipy pro výběrové řízení

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info