Lektor/lektorka pro Katedru tělesné výchovy a výchovy ke zdraví

Pracoviště
Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví Pedagogická fakulta
Termín přihlášek
21. 6. 2023
Nástup
01.09.2023
Typ úvazku
plný
Obor činnosti
Vzdělávání a školství
Elektronická přihláška

DĚKANKA PEDAGOGICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY

vypisuje v souladu s § 77 zákona č. 111/98 Sb. výběrové řízení na obsazení pracovního místa

LEKTOR/LEKTORKA

pro výuku základů tělovýchovných aktivit zaměřených na přípravu pedagogů v programech Učitelství pro první stupeň základní školy, Učitelství pro mateřské školy a Vychovatelství

Pracoviště: Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví

Univerzita/Fakulta: Masarykova univerzita/Pedagogická fakulta 

Pracovní poměr: na dobu určitou s možností prodloužení

Výše úvazku: plný úvazek, tj. 40 h/týdně

Kategorie pozice: R1

Nástup: 1. 9. 2023

Uzávěrka přihlášek do: 21. 6. 2023

 

Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví je výukovým a výzkumným pracovištěm Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Zajišťuje studijní programy Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání a Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy. Podílí se na vzdělávání studujících ve studijních programech Učitelství pro 1. stupeň základní školy, Učitelství pro mateřské školy a Vychovatelství. Katedra rovněž nabízí všem studujícím Masarykovy univerzity volitelné předměty zaměřené na pohybové aktivity a výchovu ke zdraví. Pro zájemce z řad pedagogické veřejnosti nabízí vzdělávací kurzy v rámci celoživotního vzdělávání.

Členové katedry staví svou činnost na týmové spolupráci, otevřenosti, zodpovědnosti a přístupu orientovaném na studující dle jejich studijního zaměření.

Více informací o fakultě naleznete na konci inzerátu a na webových stránkách katedry.

NÁPLŇ VAŠÍ PRÁCE

Lektor/ka na katedře tělesné výchovy a výchovy ke zdraví vykonává činnosti spojené s pedagogickou i odbornou stránkou akademické profese: 

 • Podílí se na výuce povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů orientovaných na pohybové hry, základy atletických a herních činností, základy plavání, bruslení, lyžování, pobytů v letní a zimní přírodě.
 • Veškerá výuka je didakticky zaměřená na základní vědomosti, dovednosti a činnosti vhodné pro děti dle výše uvedených studijních programů.
 • Výuka je propojována s výchovou ke zdraví tak, aby motivovala ke zdravému životnímu stylu s odpovídající pohybovou aktivitou podporující zdraví.
 • Lektor/lektorka se podílí na organizační přípravě kurzů letního a zimního pobytu v přírodě a aktivně se těchto kurzů účastní (v případě pobytových kurzů včetně víkendů).
 • Je správcem tělovýchovných zařízení katedry (tělocvičny, hřiště, posilovny) a pečuje o příslušný majetek (náčiní, nářadí, tělovýchovné pomůcky).
 • Připravuje a podílí se na rozvojových projektech pracoviště a participuje na jejich realizaci.
 • Podílí se na zabezpečení provozní a administrativní činnosti související se sjednaným druhem práce podle pokynů vedoucího pracoviště.

NAŠE POŽADAVKY

Kvalifikační podmínky:

 • Absolvent/ka magisterského studia učitelství tělesné výchovy nebo učitelství pro 1. stupeň základní školy nebo příbuzných oborů,
 • schopnost vyučovat v českém jazyce (minimální úroveň C1 nebo rodilý mluvčí),
 • aktivní znalost anglického jazyka (minimální úroveň B2, schopnost vyučovat v anglickém jazyce výhodou),
 • potenciál pro národní i mezinárodní odborné aktivity (doložený seznamem odborné a případně publikační činnosti),
 • zkušenost s výukou na VŠ (výhodou),
 • zkušenost s výukou na základní škole (výhodou),
 • zkušenosti z práce s dětmi v dětských nebo mládežnických organizacích (výhodou).

Požadované znalosti, dovednosti, schopnosti:   

 • Uživatelská znalost práce na PC: MS Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook), bezpečné správy dat, informací a digitálního obsahu, schopnost spolupráce prostřednictvím digitálních technologií (MS Teams, ZOOM atd.),
 • flexibilita a ochota podílet se na rozvoji kvalitní pregraduální přípravy studujících,
 • dobré organizační a komunikační schopnosti, samostatnost, odpovědnost, spolehlivost, schopnost přicházet s vlastními rozvojovými i pedagogickými projekty a inovacemi ve výuce,
 • zvládání zátěže.

NABÍZÍME VÁM

Zaměstnanecké benefity a služby

 • 8 týdnů dovolené (ročně),
 • dotované stravování v menzách s bohatým výběrem (příspěvek na stravování),
 • využití občerstvení nebo kavárny Kafinet na pracovišti,
 • pružná pracovní doba, příspěvek na penzijní připojištění,
 • využití volného času: Multisport karta, posilovna v areálu fakulty,
 • fakultní dětské centrum PiDi Muňátka, akce pro zaměstnané osoby a jejich rodiny.

Pracovní prostředí

 • Zaměstnání v prestižní instituci, která získala mezinárodní ocenění HR Excellence in Research Award,
 • skloubení vědy s výukovou činností,
 • skloubení pracovních povinností s rodinným životem,
 • kvalitně vybavené pracovní prostředí (IT technika v učebnách a kancelářích, dostupné kuchyňky, zásobníky na vodu na jednotlivých pracovištích),
 • výhodné umístění fakulty v centru města: Mendelovo náměstí (obchody, restaurace, kavárny), vlakové a autobusové nádraží i centrum města vzdálené cca 10 minut; MHD zastávka v blízkosti pracoviště.

Vzdělání a rozvoj

 • Kariérní rozvoj a růst, možnost přidělení mentora při nástupu,
 • vzdělávání, jazykové a jiné kurzy poskytované MU, využití knihoven MUNI.

JAK SE PŘIHLÁSIT?

Přihlaste se přes odkaz elektronické přihlášky do 21. 6. 2023 a zašlete požadované dokumenty:

 • Strukturovaný životopis ve formátu PDF (min. 1 A4),
 • motivační dopis ve formátu PDF (max. 1 A4), 
 • kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (bez notářského osvědčení),
 • strukturovaný seznam odborné a případně publikační činnosti (účast na projektech, konferencích apod.).

Po uplynutí termínu uzávěrky e-přihlášek obdržíte informaci o dalším postupu. V případě nejasností využijte FAQs nebo kontaktujte vedoucí/ho personálního oddělení PdF MU.

VÍCE INFORMACÍ:

Doložení požadovaných dokumentů při odeslání e-přihlášky

V případě nedodání dokumentů při odeslání e-přihlášky, může být uchazeč/ka maximálně jednou vyzván/a k jejich doložení k určitému datu. Pokud materiály nedodá do uplynutí tohoto termínu, nepostoupí do dalšího kola výběrového řízení k výběrovému pohovoru.

Proces výběru a výběrová kritéria

1. doložení všech požadovaných dokumentů v e-přihlášce,

2. znalost českého jazyka slovem i písmem,

3. soulad profilu uchazeče/ky s požadavky na danou pozici.

Nediskriminační prohlášení

Na Pedagogické fakultě MU prosazujeme rovný přístup, šanci získat zaměstnání má každý/á uchazeč/ka bez ohledu na věk, pohlaví, sociální či jiné znevýhodnění. Výběrová řízení probíhají v souladu s Řádem výběrového řízení MU.

Informace o fakultě

Pedagogická fakulta, držitel prestižního mezinárodního ocenění HR Excellence in Research Award, je fakulta s relevantním výzkumným zaměřením založeným na interdisciplinaritě propojující výuku, vědecké bádání a společenskou angažovanost akademické sféry. Rozvíjí personální strategii, podporuje kariérní růst, slaďování pracovního a osobního života zaměstnaných osob a poskytuje pestrou škálu benefitů.

Elektronická přihláška

Pošleme vám odkaz na elektronickou přihlášku


Poradíme vám s životopisem a přípravou na pohovor

Tipy pro výběrové řízení

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info