Přednosta pro klinické pracoviště Klinika pracovního lékařství (m/ž)

Pracoviště
Klinika pracovního lékařství Lékařská fakulta
Termín přihlášek
22. 6. 2023
Nástup
Dle dohody
Typ úvazku
plný
Obor činnosti
Věda a výzkum  |  Vzdělávání a školství
Elektronická přihláška

Ředitel Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity vyhlašují výběrové řízení na pozici přednosty
(m/ž) pro pracoviště:

Klinika pracovního lékařství

Klinika pracovního lékařství je léčebné, vzdělávací a výzkumné pracoviště FN u sv. Anny v Brně a Lékařské fakulty MU. Zabývá se poskytováním pracovně lékařských služeb pro FN u sv. Anny v Brně i externí subjekty, řešení nemocí z povolání a pracovních úrazů a prevencí před nimi, prohlídkami pro speciální účely, případně očkováním v případě potřeby pro konkrétní pracovní zařazení zaměstnanců.

Kandidát/ka na přednostu musí být respektovaným odborníkem v oblasti pracovního lékařství, se zkušenostmi v dané oblasti a se zkušeností se vzděláváním na pregraduální i postgraduální úrovni.

Přednosta/ka kliniky bude odpovědný/á za řízení kliniky, pregraduální vzdělávání studentů, postgraduální studium, publikační činnost a koordinaci vědecko-výzkumné činnosti kliniky. V průběhu výběrového řízení bude kandidát na přednostu prezentovat svoji představu o naplnění výše uvedeného.
 

Předpoklady pro vyhlášenou pozici jsou:

 • VŠ vzdělání v oboru všeobecné lékařství nebo ekvivalentní vzdělání dosažené v zahraničí;
 • způsobilost k samostatnému výkonu povolání lékaře v příslušném oboru dle § 5 zákona č. 95/2004 Sb.;
 • akademický titul Ph.D. nebo vědecká hodnost CSc.;
 • habilitace ve smyslu zákona o vysokých školách v platném znění nebo předpoklad jejího brzkého dosažení (v horizontu 1-3 let);
 • osobnostní a profesionální předpoklady pro řízení zdravotnického a akademického týmu kliniky;
 • zkušenosti s výukou a připravenost garantovat odborné předměty vyučované na pracovišti;
 • vědecká a publikační činnost v oboru;
 • aktivní znalost češtiny a angličtiny;
 • morální a občanská bezúhonnost;
 • splnění předpokladů dle zákona č. 451/1991 Sb. (tzv. Lustrační zákon); nemusí dokládat osoby narozené po 1. 12. 1971.
   

 Nabízíme:

 • práci v inspirativním intelektuálním prostředí s důrazem na multioborovou spolupráci
 • práci na špičkovém zdravotnickém a vzdělávacím pracovišti, zapojení do výuky v unikátním simulačním centru
 • profesní růst a možnost kontinuálního vzdělávání (vč. jazykového)
 • motivující finanční ohodnocení
 • pracoviště v dobrém dosahu městské hromadné dopravy, možnost ubytování v blízkosti nemocnice
 • velký důraz na bezpečnost a zdraví zaměstnanců na pracovišti, podpora rodinné politiky
 • příspěvek na penzijní připojištění pojištění, sick days, příspěvek na dovolenou a další benefity

 

Přihlášku doplněnou těmito podklady:

 • strukturovaný životopis,
 • přehled vědecké a publikační činnosti,
 • kontakty na dvě osoby pro získání referencí (jméno, pozice, telefonní číslo),
 • fotokopie dokladů o kvalifikaci (nemusí dokládat interní uchazeči),
 • výpis z rejstříku trestů (max 3 měsíce starý),
 • osvědčení dle zákona 451/1991 Sb. (tzv. Lustrační zákon; nemusí dokládat osoby narozené po 1. 12. 1971),


zašlete na personální oddělení Lékařské fakulty MU v elektronické nebo papírové formě. Pro elektronickou formu využijte možnost „Elektronická přihláška“ níže. Bližší informace podá Mgr. Adéla Pazderová na tel. čísle 549 49 6431 nebo e-mailu adela.pazderova@med.muni.cz.

 

Elektronická přihláška

Pošleme vám odkaz na elektronickou přihlášku


Poradíme vám s životopisem a přípravou na pohovor

Tipy pro výběrové řízení

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info