Přednosta Kliniky tělovýchovného lékařství a rehabilitace (m/ž)

Pracoviště
Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace Lékařská fakulta
Termín přihlášek
22. 6. 2023
Nástup
Dle dohody
Typ úvazku
plný
Obor činnosti
Věda a výzkum  |  Vzdělávání a školství
Elektronická přihláška

Ředitel Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity vyhlašují výběrové řízení na pozici přednosty (m/ž) pro pracoviště:

Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace

Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace je léčebné, vzdělávací a výzkumné pracoviště FN u sv. Anny a Lékařské fakulty MU. Klinika se zabývá  vysoce specializovanou péči v oboru rehabilitační a fyzikální medicína širokému spektru pacientů po úrazech, operacích velkých kloubů, pacientům s neurologickou problematikou včetně stavů po neurochirurgických operacích, provádí komplexní diagnostiku a terapii poruch pohybového aparátu s využitím nejmodernějších terapeutických postupů a technologií.

Kandidát/ka na přednostu musí být respektovaným odborníkem v oblasti rehabilitační a fyzikální medicíny se zkušenostmi s řízením pracovního kolektivu a vědeckou prací v oboru a se zkušeností se vzděláváním na pregraduální i postgraduální úrovni.

Přednosta/ka kliniky bude odpovědný/á za řízení kliniky, pregraduální vzdělávání studentů, postgraduální studium, publikační činnost a koordinaci vědecko-výzkumné činnosti kliniky. V průběhu výběrového řízení bude kandidát/ka na přednostu prezentovat svoji představu o naplnění výše uvedeného.
 

Předpoklady pro vyhlášenou pozici jsou:

 • VŠ vzdělání v oboru všeobecné lékařství nebo ekvivalentní vzdělání dosažené v zahraničí;
 • způsobilost k samostatnému výkonu povolání lékaře v příslušném oboru dle § 5 zákona č. 95/2004 Sb.;
 • akademický titul Ph.D. nebo vědecká hodnost CSc.;
 • habilitace ve smyslu zákona o vysokých školách v platném znění nebo předpoklad jejího brzkého dosažení (v horizontu 1-3 let);
 • osobnostní a profesionální předpoklady pro řízení zdravotnického a akademického týmu kliniky;
 • zkušenosti s výukou a připravenost garantovat odborné předměty vyučované na pracovišti;
 • vědecká a publikační činnost v oboru;
 • aktivní znalost češtiny a angličtiny;
 • morální a občanská bezúhonnost;
 • splnění předpokladů dle zákona č. 451/1991 Sb. (tzv. Lustrační zákon); nemusí dokládat osoby narozené po 1. 12. 1971.
   

Nabízíme:

 • práci v inspirativním intelektuálním prostředí s důrazem na multioborovou spolupráci;
 • práci na špičkovém zdravotnickém a vzdělávacím pracovišti, zapojení do výuky v unikátním simulačním centru;
 • profesní růst a možnost kontinuálního vzdělávání (vč. jazykového);
 • motivující finanční ohodnocení;
 • pracoviště v dobrém dosahu městské hromadné dopravy, možnost ubytování v blízkosti nemocnice;
 • velký důraz na bezpečnost a zdraví zaměstnanců na pracovišti, podpora rodinné politiky;
 • příspěvek na penzijní připojištění, sick days, příspěvek na dovolenou a další benefity.
   

Přihlášku doplněnou těmito podklady:

 • strukturovaný životopis,
 • přehled vědecké a publikační činnosti,
 • kontakty na dvě osoby pro získání referencí (jméno, pozice, telefonní číslo),
 • fotokopie dokladů o kvalifikaci (nemusí dokládat interní uchazeči),
 • výpis z rejstříku trestů (max 3 měsíce starý),
 • osvědčení dle zákona 451/1991 Sb. (tzv. Lustrační zákon; nemusí dokládat osoby narozené po 1. 12. 1971),

zašlete na personální oddělení Lékařské fakulty MU v elektronické nebo papírové formě. Pro elektronickou formu využijte možnost „Elektronická přihláška“ níže. Bližší informace podá Mgr. Adéla Pazderová na tel. čísle 549 49 6431 nebo e-mailu adela.pazderova@med.muni.cz.

Elektronická přihláška

Pošleme vám odkaz na elektronickou přihlášku


Poradíme vám s životopisem a přípravou na pohovor

Tipy pro výběrové řízení

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info