Přednosta pro klinické pracoviště Klinika dětských infekčních nemocí (m/ž)

Pracoviště
Klinika dětských infekčních nemocí Lékařská fakulta
Termín přihlášek
22. 6. 2023
Nástup
Typ úvazku
plný
Obor činnosti
Věda a výzkum  |  Vzdělávání a školství
Elektronická přihláška

Ředitel Fakultní nemocnice Brno a děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity vyhlašují výběrové řízení na pozici

Přednosta Kliniky dětských infekčních nemocí (m/ž)

Klinika dětských infekčních nemocí je léčebné, vzdělávací a výzkumné pracoviště FN Brno a Lékařské fakulty MU. Zajišťuje diagnostickou a léčebnou péči  pro pacienty s přenosnými nemocemi, včetně pacientů s TBC po dobu hospitalizace na standardních lůžkových odděleních, na JIP a také formou ambulantní léčby. KDIN zajišťuje potřebnou izolaci pacientů s podezřením na přenosná onemocnění.

Kandidát/ka na přednostu musí být respektovaným odborníkem v oblasti pediatrie a infekčního lékařství se zkušenostmi s řízením pracovního kolektivu a vědeckou prací v oboru a se zkušeností se vzděláváním na pregraduální i postgraduální úrovni.

Přednosta/ka kliniky bude odpovědný/á za řízení kliniky, pregraduální vzdělávání studentů, postgraduální studium, publikační činnost a koordinaci vědecko-výzkumné činnosti kliniky. V průběhu výběrového řízení bude kandidát na přednostu prezentovat svoji představu o naplnění výše uvedeného.
 

Předpoklady pro vyhlášenou pozici jsou:

 • VŠ vzdělání v oboru všeobecné lékařství nebo ekvivalentní vzdělání dosažené v zahraničí;
 • způsobilost k samostatnému výkonu povolání lékaře v příslušném oboru dle § 5 zákona č. 95/2004 Sb.;
 • akademický titul Ph.D. nebo vědecká hodnost CSc.;
 • habilitace ve smyslu zákona o vysokých školách v platném znění nebo předpoklad jejího brzkého dosažení;
 • osobnostní a profesionální předpoklady pro řízení zdravotnického a akademického týmu kliniky;
 • zkušenosti s výukou a připravenost garantovat odborné předměty vyučované na pracovišti;
 • vědecká a publikační činnost v oboru;
 • aktivní znalost českého  a anglického jazyka;
 • morální a občanská bezúhonnost;
 • splnění předpokladů dle zákona č. 451/1991 Sb. (tzv. Lustrační zákon); nemusí dokládat osoby narozené po 1. 12. 1971.
   

Nabízíme:

 • práci v inspirativním intelektuálním prostředí s důrazem na multioborovou spolupráci;
 • práci na špičkovém zdravotnickém a vzdělávacím pracovišti, zapojení do výuky v unikátním simulačním centru;
 • profesní růst a možnost kontinuálního vzdělávání;
 • zajímavé platové podmínky a zaměstnanecké benefity.
   

Přihlášku doplněnou těmito podklady:

 • strukturovaný životopis,
 • přehled vědecké a publikační činnosti,
 • kontakty na dvě osoby pro získání referencí (jméno, pozice, telefonní číslo),
 • fotokopie dokladů o kvalifikaci (nemusí dokládat interní uchazeči),
 • výpis z rejstříku trestů (max 3 měsíce starý),
 • osvědčení dle zákona 451/1991 Sb. (tzv. Lustrační zákon; nemusí dokládat osoby narozené po 1. 12. 1971)

zašlete na personální oddělení Lékařské fakulty MU v elektronické nebo papírové formě. Pro elektronickou přihlášku využijte možnost „Elektronická přihláška“ níže. Bližší informace podá Ing. Ivana Janáčková na tel. čísle 549 49 5730 nebo e-mailu janackova@med.muni.cz.

Elektronická přihláška

Pošleme vám odkaz na elektronickou přihlášku


Poradíme vám s životopisem a přípravou na pohovor

Tipy pro výběrové řízení

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info