Výzkumný pracovník/výzkumná pracovnice II v oblasti funkční genomika a proteomika

Pracoviště
Národní centrum pro výzkum biomolekul Přírodovědecká fakulta
Termín přihlášek
7. 12. 2023
Nástup
dohodou
Typ úvazku
částečný
Obor činnosti
Věda a výzkum  |  Vzdělávání a školství
Elektronická přihláška

Děkan Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

Výzkumný pracovník/výzkumná pracovnice II v oblasti funkční genomika a proteomika

Pracoviště: Národní centrum pro výzkum biomolekul, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně

Pracovní poměr: na dobu určitou s úvodní pracovní smlouvou na 3 roky s vyhlídkou dlouhodobé spolupráce, akademická pozice

Výše pracovního úvazku: 0,2 FTE (částečný úvazek na 8 hodin týdně)

Předpokládaný termín nástupu: dle domluvy

Počet otevřených pozic: 1                                                                

Uzávěrka přihlášek: 07.12.2023                                                      EU profil výzkumníka: R2

O pracovišti

Masarykova univerzita je moderní, dynamickou a v České republice nejžádanější univerzitou, s 10 fakultami, více než 6500 zaměstnanci/kyněmi a 33 000 studenty/kami, širokým spektrem výzkumných oblastí a silným mezinárodním postavením. Jsme největším akademickým zaměstnavatelem v Jihomoravském kraji.

Přírodovědecká fakulta MU, nositel ocenění HR Excellence in Research Award udělovaného Evropskou komisí, je výzkumně orientovanou fakultou, nabízející vysokoškolské vzdělání úzce spojené se základním i aplikovaným výzkumem a středoškolským vyučováním věd: matematika, fyzika, chemie, biologie a vědy o Zemi. Jsme nejproduktivnější vědeckou jednotkou Masarykovy univerzity a generujeme přibližně 40% výzkumných výsledků univerzity.

Národní centrum pro výzkum biomolekul na Přírodovědecké fakultě MU se zaměřuje na studium bio(makro)molekul na atomární úrovni s využitím experimentálních a výpočetních metod. K dispozici je vybavení pro nukleární magnetickou rezonanci, krystalografii, studium biomolekulárních interakcí, genomiku a proteomiku. Pracoviště má přístup k výkonným výpočetním kapacitám využívaným pro potřeby výpočetní chemie, bioinformatiky a chemoinformatiky. Ústav se kromě špičkové vědy zaměřuje také na výuku a odbornou přípravu bakalářských, magisterských a doktorských studentů/-ek ve studijních programech zaměřených na oblast bioinformatiky, biomolekulární chemie, genomiky a proteomiky a věd o živé přírodě.

Popis nabízené pozice

 • Výuka biochemických a biologických předmětů z oblasti funkční genomiky a proteomiky
 • Tvorba výukových materiálů v českém i anglickém jazyce
 • Podíl na rozvoji studijních programů, propagaci a popularizaci vědy
 • Výzkumná činnost v oblasti biologie telomer, epigenetiky a epitranskriptomiky
 • Aktivní účast na vědeckých konferencích a odborných setkáních a prezentace výsledků výzkumu

Požadujeme

 • Ukončené PhD vzdělání v oboru Genomika a Proteomika, Molekulární biologie, Biochemie nebo obdobných
 • Minimálně 3 roky postdoktorandské výzkumné činnosti v oblasti genomiky, preferenčně rostlinné genomiky a nekódujících RNA, se zapojením do mezinárodních spoluprací
 • Širší odborný přehled a praktické zkušenosti v molekulární biologii, genomice a využití bioinformatických nástrojů
 • Teoretická i praktická znalost přípravy knihoven pro NGS a ONT sekvenování, zpracování výsledků a bioinformatické analýzy genomických a transkriptomických dat
 • Pedagogická průprava a zkušenosti s výukou studentů v délce alespoň 2 roky, ochota kombinovat vědeckou činnost s pedagogickou činností v oblasti metod genomiky
 • Dobrá znalost českého a anglického jazyka (slovem i písmem) - schopnost přednášet v českém i anglickém jazyce
 • Vysoká odborná úroveň výzkumné činnosti podložená publikacemi v mezinárodních impaktovaných časopisech
 • Publikační činnost a citační ohlas: alespoň 5 relevantních publikací v impaktovaných časopisech, celkový počet citací alespoň 50
 • Předpoklady k profesnímu růstu a získávání vlastních výzkumných grantů

Pro podrobné informace k pozici se můžete obrátit na: prof. RNDr. Jiří Fajkus, CSc., email fajkus@sci.muni.cz, telefon 549494003.

Nabízíme

 • Zajímavou a kreativní práci v prestižním univerzitním prostředí
 • Profesní růst a možnost kontinuálního vzdělávání
 • Pružnou pracovní dobu a vstřícné podmínky pro slaďování pracovního a osobního života
 • Mezinárodní pracovní prostředí
 • Zaměstnanecké výhody (8 týdnů dovolené, penzijní připojištění nebo příspěvek na školku/dětskou skupinu, možnost stravování v menzách, Multisport karta, bezplatná očkování, slevy na jazykové kurzy, výhodné mobilní tarify Vodafone, dětské skupiny na Kampusu a Komenského náměstí)

Jak se přihlásit

Vaši přihlášku zasílejte do 07.12.2023 prostřednictvím e-přihlášky, odkaz na ni najdete na začátku a konci inzerátu.  

Jako součást své přihlášky uveďte následující dokumenty:

 • Strukturovaný životopis
 • Motivační dopis s upřesněním oblasti výzkumného zájmu
 • Přehled výzkumných výsledků a publikační činnosti
 • Jména a kontakt na alespoň 2 referenční osoby

Po úspěšném odeslání přihlášky obdržíte automatické emailové potvrzení o jejím přijetí.

Proces výběru

Příchozí přihlášky budou pečlivě posouzeny v souladu s principy Evropské charty a Kodexu pro výzkumné pracovníky. Výběrová kritéria: (i) soulad s požadavky na profil uchazeče uvedenými výše (ii) zaslání všech dokumentů požadovaných v přihlášce.

Vhodní kandidáti/ky budou zváni na osobní nebo online pohovor.

Pravidla pro výběrové řízení fakulty najdete zde.

Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity jako zaměstnavatel poskytuje rovné příležitosti. Podporujeme diverzitu a snažíme se vytvářet pracovní prostředí uspokojující individuální potřeby všech zaměstnanců. Prohlédněte si také Kariérní stránky naší fakulty.

Děkujeme za Váš zájem a těšíme se na Vaši odpověď!

Elektronická přihláška

Pošleme vám odkaz na elektronickou přihlášku


Poradíme vám s životopisem a přípravou na pohovor

Tipy pro výběrové řízení

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info