Přednosta Ústavu lékařské etiky (m/ž)

Pracoviště
Ústav lékařské etiky Lékařská fakulta
Termín přihlášek
19. 4. 2024
Nástup
1. 9. 2024 nebo dle dohody
Typ úvazku
plný
Obor činnosti
Věda a výzkum  |  Vzdělávání a školství
Elektronická přihláška

Děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

Přednosta Ústavu lékařské etiky (m/ž)

Ústav lékařské etiky je vzdělávací a výzkumné pracoviště Lékařské fakulty MU. Jeho hlavním cílem je poskytovat kvalitní výuku studentům lékařských a zdravotnických studijních programů a také vést výzkum v oblasti lékařské etiky ve spolupráci s dalšími pracovišti MU, s důrazem na aktuální témata a problematiku etiky ve zdravotnictví

Přednosta/-tka bude odpovědný/á za řízení provozu a ekonomiky pracoviště, pregraduální vzdělávání studentů, postgraduální studium, publikační činnost a koordinaci vědecko-výzkumné činnosti pracoviště. V průběhu výběrového řízení bude kandidát/ka na přednost/ku prezentovat svoji představu o naplnění výše uvedeného.
 

Předpoklady a požadavky pro vyhlášenou pozici jsou:

 • VŠ vzdělání v oboru relevantním pro oblast lékařské etiky nebo ekvivalentní vzdělání dosažené v zahraničí;
 • akademický titul Ph.D. nebo vědecká hodnost CSc.;
 • habilitace ve smyslu zákona o vysokých školách v platném znění nebo předpoklad jejího brzkého dosažení (v horizontu 1-3 let);
 • osobnostní a profesní předpoklady pro řízení akademického týmu pracoviště;
 • zkušenosti s výukou a připravenost garantovat odborné předměty vyučované na pracovišti;
 • aktivní výzkumná a publikační činnost;
 • schopnost inovativní projektové činnosti – podávání projektů, jejich řízení a implementace výstupů;
 • vědecká reputace na mezinárodním poli;
 • morální a občanská bezúhonnost;
 • splnění předpokladů dle zákona č. 451/1991 Sb. (tzv. Lustrační zákon); (nemusí dokládat osoby narozené po 1. 12. 1971 a zahraniční uchazeči).

Nabízíme:

 • práci v inspirativním intelektuálním prostředí s důrazem na multioborovou spolupráci;
 • práci na špičkovém vzdělávacím pracovišti, zapojení do výuky v unikátním simulačním centru;
 • možnosti vzdělávání a dalšího profesního rozvoje;
 • zaměstnanecké benefity.
 

Přihlášku doplněnou těmito podklady:

 • strukturovaný životopis,
 • přehled vědecké a publikační činnosti,
 • kontakty na dvě osoby pro získání referencí (jméno, pozice, telefonní číslo, e-mail),
 • fotokopie dokladů o kvalifikaci (nemusí dokládat interní uchazeči),
 • výpis z rejstříku trestů (max. 3 měsíce starý),
 • osvědčení dle zákona 451/1991 Sb. (tzv. Lustrační zákon; nemusí dokládat osoby narozené po 1. 12. 1971 a zahraniční uchazeči),

 

zašlete na personální oddělení Lékařské fakulty MU v elektronické nebo papírové formě. Pro elektronickou formu využijte možnost „Elektronická přihláška“ níže.
Bližší informace Vám podáme na tel. čísle 549 49 6613 nebo e-mailu 
adela.pazderova@med.muni.cz.

 

Elektronická přihláška

Pošleme vám odkaz na elektronickou přihlášku

Načítám...

Poradíme vám s životopisem a přípravou na pohovor

Tipy pro výběrové řízení

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info