Poplatky v jednotlivých akademických letech

 

Pro akademický rok 2022/2023

dle ustanovení § 58 zákona č. 111/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Výše poplatku za studium dle § 58 odst. 3

(poplatek za započatých šest měsíců studia)

při překročení standardní doby studia zvětšené o jeden rok

o méně než 6 měsíců

o více než 6 měsíců a méně než 12 měsíců

o více než 12 měsíců a méně než 18 měsíců

o 18 a více měsíců

18 000 Kč

24 000 Kč

30 000 Kč

36 000 Kč

Výše poplatku za studium ve studijním programu uskutečňovaném v cizím jazyce dle § 58 odst. 4

(poplatek za akademický rok)

Fakulta

Bakalářský a magisterský nenavazující studijní program v cizím jazyce

Magisterský navazující studijní program v cizím jazyce

Doktorský studijní program v cizím jazyce

PrF

-----

-----

Financial Law and Financial Sciences: 60 000 Kč

Comparative Constitutional Law; Comparative Corporate, Foundation and Trust Law; Legal Theory and Public Affairs: 500 EUR

Intellectual Property Law; Law of Information and Communication Technologies: 1 000 EUR

LF

General Medicine: 330 000 Kč

Dentistry: 360 000 Kč

-----

0 Kč

PřF

3 000 EUR

3 000 EUR

3 000 EUR

FF

2 500 EUR

English Language and Literature; North-American Culture Studies: 2 500 EUR

ostatní: 1 250 EUR

English Linguistics; Literatures in English; Comparative Indo-European Linguistics: 2 000 EUR

Study of Religions: 500 EUR

ostatní: 2 500 EUR

PdF

2 400 EUR

2 400 EUR

2 200 EUR

FaF

7 000 EUR

-----

0 EUR

ESF

3 500 EUR

3 500 EUR

0 EUR

FI

-----

3 000 EUR

-----

FSS

3 000 EUR

3 000 EUR

1 500 EUR

FSpS

-----

-----

1 000 EUR

Pro akademický rok 2021/2022

dle ustanovení § 58 zákona č. 111/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Výše poplatku za studium dle § 58 odst. 3

(poplatek za započatých šest měsíců studia)

při překročení standardní doby studia zvětšené o jeden rok

o méně než 6 měsíců

o více než 6 měsíců a méně než 12 měsíců

o více než 12 měsíců a méně než 18 měsíců

o 18 a více měsíců

18 000 Kč

24 000 Kč

30 000 Kč

36 000 Kč

Výše poplatku za studium ve studijním programu uskutečňovaném v cizím jazyce dle § 58 odst. 4

(poplatek za akademický rok)

Fakulta

Bakalářský a magisterský nenavazující studijní program v cizím jazyce

Magisterský navazující studijní program v cizím jazyce

Doktorský studijní program v cizím jazyce

PrF

-----

-----

60 000 Kč (Financial Law and Financial Sciences)

1000 EUR (Intellectual Property Law)

500 EUR (ostatní)

LF

300 000 Kč (General Medicine)

340 000 Kč (Dentistry)

195 000 Kč (Physiotherapy)

-----

0 EUR

PřF

3 000 EUR

3 000 EUR

3 000 EUR

FF

2 500 EUR

2 500 EUR (Anglický jazyk a literatura; Severoamerická kulturní studia)

1 250 EUR (ostatní)

500 EUR (Religionistika)

2 000 EUR (Anglická jazykověda; Literatury v angličtině)

2 500 EUR (ostatní studijní programy)

PdF

55 000 Kč

55 000 Kč

55 000 Kč

FaF

7 000 EUR

-----

0 EUR

ESF

3 500 EUR

3 500 EUR

0 EUR

FI

-----

3 000 EUR

0 EUR

FSS

2 200 EUR

3 000 EUR

1 500 EUR

FSpS

-----

-----

1 000 EUR

Pro akademický rok 2020/2021

dle ustanovení § 58 zákona č. 111/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Výše poplatku za studium dle § 58 odst. 3

(poplatek za započatých šest měsíců studia)

při překročení standardní doby studia zvětšené o jeden rok

o méně než 6 měsíců

o více než 6 měsíců a méně než 12 měsíců

o více než 12 měsíců a méně než 18 měsíců

o 18 a více měsíců

18 000 Kč

24 000 Kč

30 000 Kč

36 000 Kč

Výše poplatku za studium ve studijním programu uskutečňovaném v cizím jazyce dle § 58 odst. 4

(poplatek za akademický rok)

Fakulta

Bakalářský a magisterský nenavazující studijní program v cizím jazyce

Magisterský navazující studijní program v cizím jazyce

Doktorský studijní program v cizím jazyce

PrF

-----

-----

60 000 Kč (Finanční právo a finanční vědy

500 EUR (ostatní studijní programy)

LF

300 000 Kč (Všeobecné lékařství)

340 000 Kč (Zubní lékařství)

195 000 Kč (Fyzioterapie)

neotevírá se

0 EUR

PřF

3 000 EUR

3 000 EUR

3 000 EUR

FF

2 500 EUR (Anglický jazyk a literatura)

1 650 EUR (ostatní studijní programy)

2 500 EUR (Anglický jazyk a literatura)

1 900 EUR (ostatní studijní programy)

500 EUR (Religionistika)

2 000 EUR (Anglická jazykověda; Literatury v angličtině)

2 500 EUR (ostatní studijní programy)

PdF

55 000 Kč

55 000 Kč

55 000 Kč

FaF

6 700 EUR

-----

5 200 EUR

ESF

-----

3 500 EUR

1 200 EUR

FI

-----

3 000 EUR

2 000 EUR

FSS

2 200 EUR

3 000 EUR

1 950 EUR

FSpS

-----

-----

4 000 EUR

Pro akademický rok 2019/2020

dle ustanovení § 58 zákona č. 111/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Výše poplatku za studium dle § 58 odst. 3

(poplatek za započatých šest měsíců studia)

při překročení standardní doby studia zvětšené o jeden rok

o méně než 6 měsíců

o více než 6 měsíců a méně než 12 měsíců

o více než 12 měsíců a méně než 18 měsíců

o 18 a více měsíců

18 000 Kč

24 000 Kč

30 000 Kč

36 000 Kč

Výše poplatku za studium ve studijním programu uskutečňovaném v cizím jazyce dle § 58 odst. 4

(poplatek za akademický rok)

Fakulta

Bakalářský a magisterský nenavazující studijní program v cizím jazyce

Magisterský navazující studijní program v cizím jazyce

Doktorský studijní program v cizím jazyce

PrF

-----

-----

60 000 Kč (Finanční právo a finanční vědy

2 500 EUR (ostatní studijní programy)

LF

300 000 Kč (Všeobecné lékařství)

340 000 Kč (Zubní lékařství)

195 000 Kč (Fyzioterapie)

neotevírá se

0 EUR

PřF

3 000 EUR

3 000 EUR

3 000 EUR

FF

2 500 EUR (Anglický jazyk a literatura)

1 650 EUR (ostatní studijní programy)

2 500 EUR (Anglický jazyk a literatura)

1 900 EUR (ostatní studijní programy)

500 EUR (Religionistika)

2 000 EUR (Anglická jazykověda; Literatury v angličtině)

2 500 EUR (ostatní studijní programy)

PdF

55 000 Kč

55 000 Kč

55 000 Kč

ESF

-----

3 500 EUR

1 200 EUR

FI

-----

3 000 EUR

2 000 EUR

FSS

2 200 EUR

3 000 EUR

1 950 EUR

FSpS

-----

-----

4 000 EUR

Pro akademický rok 2018/2019

dle ustanovení § 58 zákona č. 111/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Výše poplatku za studium dle § 58 odst. 3

(poplatek za započatých šest měsíců studia)

při překročení standardní doby studia zvětšené o jeden rok

o méně než 6 měsíců

o více než 6 měsíců a méně než 12 měsíců

o více než 12 měsíců a méně než 18 měsíců

o 18 a více měsíců

18 000 Kč

24 000 Kč

30 000 Kč

36 000 Kč

Výše poplatku za studium ve studijním programu uskutečňovaném v cizím jazyce dle § 58 odst. 4

(poplatek za akademický rok)

Fakulta

Bakalářský a magisterský nenavazující studijní program v cizím jazyce

Magisterský navazující studijní program v cizím jazyce

Doktorský studijní program v cizím jazyce

PrF

-----

-----

60 000 Kč

LF

280 000 Kč (Všeobecné lékařství)

330 000 Kč (Zubní lékařství)

195 000 Kč (Fyzioterapie)

-----

2 000 EUR

PřF

5 000 EUR

5 000 EUR

5 000 EUR

FF

4 000 EUR (Anglický jazyk a literatura)

1 650 EUR (ostatní studijní obory)

4 000 EUR (Anglický jazyk a literatura)

1 900 EUR (ostatní studijní obory)

500 EUR (Religionistika)

2 000 EUR (Anglická jazykověda; Literatury v angličtině)

2 500 EUR (ostatní studijní obory)

PdF

55 000 Kč

55 000 Kč

55 000 Kč

ESF

-----

3 500 EUR

1 200 EUR

FI

-----

3 000 EUR

2 000 EUR

FSS

2 200 EUR

3 000 EUR

1 950 EUR

FSpS

-----

-----

4 000 EUR

Pro akademický rok 2017/2018

dle ustanovení § 58 zákona č. 111/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Výše poplatku za studium dle § 58 odst. 3

(poplatek za započatých šest měsíců studia)

při překročení standardní doby studia zvětšené o jeden rok

o méně než 6 měsíců

o více než 6 měsíců a méně než 12 měsíců

o více než 12 měsíců a méně než 18 měsíců

o 18 a více měsíců

18 000 Kč

24 000 Kč

30 000 Kč

36 000 Kč

Výše poplatku za studium ve studijním programu uskutečňovaném v cizím jazyce dle § 58 odst. 4

(poplatek za akademický rok)

Fakulta

Bakalářský a magisterský nenavazující studijní program v cizím jazyce

Magisterský navazující studijní program v cizím jazyce

Doktorský studijní program v cizím jazyce

PrF

-----

-----

60 000 Kč

LF

280 000 Kč (Všeobecné lékařství)

330 000 Kč (Zubní lékařství)

195 000 Kč (Fyzioterapie)

94 500 Kč (Optometrie)

-----

2 000 EUR

PřF

5 000 EUR

5 000 EUR

5 000 EUR

FF

4 000 EUR (Anglický jazyk a literatura)

1 650 EUR (ostatní studijní obory)

4 000 EUR (Anglický jazyk a literatura)

1 900 EUR (ostatní studijní obory)

500 EUR (Religionistika)

2 000 EUR (Anglická jazykověda; Literatury v angličtině)

2 500 EUR (ostatní studijní obory)

PdF

55 000 Kč

55 000 Kč

55 000 Kč

ESF

-----

3 500 EUR

1 200 EUR

FI

-----

3 000 EUR

2 000 EUR

FSS

2 200 EUR

3 000 EUR

1 950 EUR

FSpS

-----

3 000 EUR

4 000 EUR

Pro akademický rok 2016/2017

dle ustanovení § 58 zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Fakulta dle odst. 3
(za každých započatých
6 měsíců studia)
dle odst. 4
(poplatek za akademický rok)
Bc. a Mgr. stud. program v cizím jazyce Ph.D. stud. program v cizím jazyce
PrF 15 000 Kč ----- 2 500 EUR
LF 19 800 Kč

249 000 Kč (Všeobecné lékařství)
298 000 Kč (Zubní lékařství)
195 000 Kč (Fyzioterapie)
94 500 Kč (Optometrie)

50 400 Kč (prezenčně)
37 500 Kč (kombinovaně)
PřF 18 000 Kč 5 000 EUR 5 000 EUR
FF 18 000 Kč

2 100 EUR (Anglický jazyk a literatura - Bc.)
1 650 EUR (ostatní studijní obory Bc. studia)
2 400 EUR (Anglický jazyk a literatura - Mgr.)
1 900 EUR (ostatní studijní obory Mgr. studia)

2 700 EUR (Anglický jazyk a literatura)
2 500 EUR (ostatní studijní obory)

PdF 18 000 Kč 3 000 EUR 2 000 EUR
ESF 18 000 Kč 3 500 EUR 1 200 EUR
FI 24 000 Kč 3 000 EUR 2 000 EUR
FSS 18 000 Kč 3 000 EUR 1 950 EUR
FSpS 18 000 Kč 3 000 EUR 4 000 EUR

Pro akademický rok 2015/2016

dle ustanovení § 58 zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Fakulta dle odst. 3
(za každých započatých
6 měsíců studia)
dle odst. 4
(za každých započatých
12 měsíců studia)
dle odst. 5
(poplatek za akademický rok)
Bc. a Mgr. stud. program v cizím jazyce Ph.D. stud. program v cizím jazyce
PrF 15 000 Kč 0 Kč ----- 2 500 EUR
LF 19 800 Kč 2 400 Kč

249 000 Kč (Všeobecné lékařství)
298 000 Kč (Zubní lékařství)
195 000 Kč (Fyzioterapie)
94 500 Kč (Optometrie)

50 400 Kč (prezenčně)
37 500 Kč (kombinovaně)
PřF 18 000 Kč 0 Kč 5 000 EUR 5 000 EUR
FF 15 000 Kč 0 Kč

2 100 EUR (Anglický jazyk a literatura - Bc.)
1 650 EUR (ostatní studijní obory Bc. studia)
2 400 EUR (Anglický jazyk a literatura - Mgr.)
1 900 EUR (ostatní studijní obory Mgr. studia)

2 700 EUR (Anglický jazyk a literatura)
2 500 EUR (ostatní studijní obory)

PdF 18 000 Kč 0 Kč 3 000 EUR 3 000 EUR
ESF 15 000 Kč 0 Kč 3 500 EUR 4 500 EUR
FI 24 000 Kč 0 Kč 3 000 EUR 2 000 EUR
FSS 18 000 Kč 0 Kč 3 000 EUR 1 950 EUR
FSpS 18 000 Kč 0 Kč ----- 4 000 EUR

Pro akademický rok 2014/2015

dle ustanovení § 58 zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Fakulta dle odst. 3
(za každých započatých
6 měsíců studia)
dle odst. 4
(za každých započatých
12 měsíců studia)
dle odst. 5
(poplatek za akademický rok)
Bc. a Mgr. stud. program v cizím jazyce Ph.D. stud. program v cizím jazyce
PrF 15 000 Kč 0 Kč ----- 2 500 EUR
LF 19 800 Kč 2 400 Kč

249 000 Kč (Všeobecné lékařství)
298 000 Kč (Zubní lékařství)
195 000 Kč (Fyzioterapie)

50 400 Kč (prezenčně)
37 500 Kč (kombinovaně)
PřF 15 000 Kč 0 Kč 5 000 EUR 5 000 EUR
FF 15 000 Kč 0 Kč

2 100 EUR (Anglický jazyk a literatura - Bc.)
1 650 EUR (ostatní studijní obory Bc. studia)
2 400 EUR (Anglický jazyk a literatura - Mgr.)
1 900 EUR (ostatní studijní obory Mgr. studia)

2 700 EUR (Anglický jazyk a literatura)
2 500 EUR (ostatní studijní obory)

PdF 15 000 Kč 0 Kč 3 000 EUR 3 000 EUR
ESF 15 000 Kč 0 Kč 3 500 EUR 4 500 EUR
FI 24 000 Kč 0 Kč 3 000 EUR 2 000 EUR
FSS 15 600 Kč 0 Kč 3 000 EUR 1 950 EUR
FSpS 18 000 Kč 0 Kč ----- 4 000 EUR

Pro akademický rok 2013/2014

(stanoveno Opatřením rektora č. 8/2013 ze dne 20. srpna 2013)

dle ustanovení § 58 zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Fakulta dle odst. 3
(za každých započatých
6 měsíců studia)
dle odst. 4
(za každých započatých
12 měsíců studia)
dle odst. 5
(poplatek za akademický rok)
Bc. a Mgr. stud. program v cizím jazyce Ph.D. stud. program v cizím jazyce
PrF 3 999 Kč 0 Kč ----- 2 500 EUR
LF 3 999 Kč 2 500 Kč 249 000 Kč (Všeobecné lékařství)
298 000 Kč
(Zubní lékařství)
50 400 Kč (prezenčně)
37 500 Kč (kombinovaně)
PřF 3 999 Kč 0 Kč 3 900 EUR 3 900 EUR
FF 3 999 Kč 0 Kč 1 650 EUR (Bc.)
1 900 EUR (Mgr.)
2 500 EUR
PdF 3 999 Kč 0 Kč 1 900 EUR 1 900 EUR
ESF 3 999 Kč 0 Kč 7 000 EUR
(za celé studium)
4 500 EUR
FI 3 999 Kč 0 Kč 3 000 EUR 2 000 EUR
FSS 3 999 Kč 0 Kč 3 000 EUR 1 950 EUR
FSpS 3 999 Kč 0 Kč ----- 4 000 EUR

Pro akademický rok 2013/2014

(vyhlášeno 27. února 2013, změněno Opatřením rektora č. 8/2013 ze dne 20. srpna 2013)

dle ustanovení § 58 zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Fakulta dle odst. 3
(za každých započatých
6 měsíců studia)
dle odst. 4
(za každých započatých
12 měsíců studia)
dle odst. 5
(poplatek za akademický rok)
Bc. a Mgr. stud. program v cizím jazyce Ph.D. stud. program v cizím jazyce
PrF 15 000 Kč 0 Kč ----- 2 500 EUR
LF 19 800 Kč 2 500 Kč 249 000 Kč (Všeobecné lékařství)
298 000 Kč
(Zubní lékařství)
50 400 Kč (prezenčně)
37 500 Kč (kombinovaně)
PřF 15 000 Kč 0 Kč 3 900 EUR 3 900 EUR
FF 15 000 Kč 0 Kč 1 650 EUR (Bc.)
1 900 EUR (Mgr.)
2 500 EUR
PdF 15 000 Kč 0 Kč 1 900 EUR 1 900 EUR
ESF 15 000 Kč 0 Kč 7 000 EUR
(za celé studium)
4 500 EUR
FI 24 000 Kč 0 Kč 3 000 EUR 2 000 EUR
FSS 15 600 Kč 0 Kč 3 000 EUR 1 950 EUR
FSpS 18 000 Kč 0 Kč ----- 4 000 EUR

Srpen 2013

dle ustanovení § 58 zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Fakulta dle odst. 3
(za každých započatých
6 měsíců studia)
dle odst. 4
(za každých započatých
12 měsíců studia)
dle odst. 5
(poplatek za akademický rok)
Bc. a Mgr. stud. program v cizím jazyce Ph.D. stud. program v cizím jazyce
PrF 4 201,50 Kč 0 Kč ----- 2 500 EUR
LF 4 201,50 Kč 2 500 Kč 249 000 Kč (Všeobecné lékařství)
298 000 Kč
(Zubní lékařství)
50 000 Kč (prezenčně)
37 500 Kč (kombinovaně)
PřF 4 201,50 Kč 0 Kč 3 900 EUR 3 900 EUR
FF 4 201,50 Kč 0 Kč 1 650 EUR (Bc.)
1 900 EUR (Mgr.)
2 500 EUR
PdF 4 201,50 Kč 0 Kč 1 900 EUR 1 900 EUR
ESF 4 201,50 Kč 0 Kč 7 000 EUR
(za celé studium)
4 500 EUR
FI 4 201,50 Kč 0 Kč 3 000 EUR 2 000 EUR
FSS 4 201,50 Kč 0 Kč 3 000 EUR 1 950 EUR
FSpS 4 201,50 Kč 0 Kč ----- 4 000 EUR

Pro akademický rok 2012/2013

(s výjimkou srpna 2013)

dle ustanovení § 58 zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Fakulta dle odst. 3
(za každých započatých
6 měsíců studia)
dle odst. 4
(za každých započatých
12 měsíců studia)
dle odst. 5
(poplatek za akademický rok)
Bc. a Mgr. stud. program v cizím jazyce Ph.D. stud. program v cizím jazyce
PrF 14 200 Kč 0 Kč ----- 2 500 EUR
LF 19 800 Kč 2 500 Kč 249 000 Kč (Všeobecné lékařství)
298 000 Kč
(Zubní lékařství)
50 000 Kč (prezenčně)
37 500 Kč (kombinovaně)
PřF 15 000 Kč 0 Kč 3 900 EUR 3 900 EUR
FF 13 800 Kč 0 Kč 1 650 EUR (Bc.)
1 900 EUR (Mgr.)
2 500 EUR
PdF 15 000 Kč 0 Kč 1 900 EUR 1 900 EUR
ESF 15 000 Kč 0 Kč 7 000 EUR
(za celé studium)
4 500 EUR
FI 24 000 Kč 0 Kč 3 000 EUR 2 000 EUR
FSS 15 000 Kč 0 Kč 3 000 EUR 1 950 EUR
FSpS 18 000 Kč 0 Kč ----- 4 000 EUR

Pro akademický rok 2011/2012

dle ustanovení § 58 zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Fakulta dle odst. 3
(za každých započatých
6 měsíců studia)
dle odst. 4
(za každých započatých
12 měsíců studia)
dle odst. 5
(poplatek za akademický rok)
Bc. a Mgr. stud. program v cizím jazyce Ph.D. stud. program v cizím jazyce
PrF 12000 Kč 0 Kč ----- 2500 EUR
LF 19800 Kč 2500 Kč 9000 EUR - Všeobecné lékařství
9500 EUR - Zubní lékařství
8500 EUR
PřF 15000 Kč 0 Kč 3900 EUR 3900 EUR
FF 12000 Kč 0 Kč 1900 EUR 1900 EUR
PdF 13800 Kč 0 Kč 1900 EUR 2300 EUR
ESF 15000 Kč 0 Kč 3500 EUR 4500 EUR
FI 24000 Kč 0 Kč 3000 EUR 2000 EUR
FSS 4436 Kč 2900 Kč 3900 EUR 1950 EUR
FSpS 15000 Kč 0 Kč ----- 4000 EUR

Pro akademický rok 2010/2011

dle ustanovení § 58 zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Fakulta dle odst. 3
(za každých započatých
6 měsíců studia)
dle odst. 4
(za každých započatých
12 měsíců studia)
dle odst. 5
(poplatek za akademický rok)
Bc. a Mgr. stud. program v cizím jazyce Ph.D. stud. program v cizím jazyce
PrF 12000 Kč 0 Kč ----- -----
LF 19800 Kč 2500 Kč 9000 EUR - VL
9500 EUR - ZL
8500 EUR
PřF 15000 Kč 0 Kč 3900 EUR 3900 EUR
FF 12000 Kč 0 Kč 1900 EUR 1900 EUR
PdF 12000 Kč 0 Kč 4600 EUR*/2300 EUR** 4600 EUR*/2300 EUR**
ESF 15000 Kč 0 Kč 3500 EUR 4500 EUR
FI 24000 Kč 0 Kč 3000 EUR 2000 EUR
FSS 14400 Kč 0 Kč 3900 EUR 1950 EUR
FSpS 12000 Kč 0 Kč ----- 90000 Kč
Poznámky:
Studium v anglickém jazyce se platí v dolarech, studium v německém jazyce v eurech.
* prezenční forma studia
** kombinovaná forma studia
Se samoplátci - studenty DSP je uzavřena Smlouva o zajištění studia v doktorském studijním programu, uvedená výše poplatku je za každý jeden i započatý rok studia.

Pro akademický rok 2009/2010

dle ustanovení § 58 zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Fakulta dle odst. 3
(za každých započatých
6 měsíců studia)
dle odst. 4
(za každých započatých
12 měsíců studia)
dle odst. 5
(poplatek za akademický rok)
Bc. a Mgr. stud. program v cizím jazyce Ph.D. stud. program v cizím jazyce
PrF 10200 Kč 0 Kč ----- -----
LF 12000 Kč 2500 Kč 9000 EUR - VL
9500 EUR - ZL
8500 EUR
PřF 15000 Kč 0 Kč 3900 EUR 3900 EUR
FF 12000 Kč 0 Kč 1900 EUR 1900 EUR
PdF 12000 Kč 0 Kč ----- 4600 EUR/5500 USD*
2300 EUR/2770 USD**
ESF 12000 Kč 0 Kč 4500 EUR 4500 EUR
FI 24000 Kč 0 Kč 3000 EUR 2000 EUR
FSS 13 200 Kč 0 Kč 3 900 EUR 1 950 EUR
FSpS 12000 Kč 0 Kč ----- 90 000 Kč
Poznámky:
Studium v anglickém jazyce se platí v dolarech, studium v německém jazyce v eurech.
* prezenční forma studia
** kombinovaná forma studia
Se samoplátci - studenty DSP je uzavřena Smlouva o zajištění studia v doktorském studijním programu, uvedená výše poplatku je za každý jeden i započatý rok studia.

Pro akademický rok 2008/2009

dle ustanovení § 58 zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Fakulta dle odst. 3
(za každých započatých
6 měsíců studia)
dle odst. 4
(za každých započatých
12 měsíců studia)
dle odst. 5
(poplatek za akademický rok)
Bc. a Mgr. stud. program v cizím jazyce Ph.D. stud. program v cizím jazyce
PrF 10200 Kč 0 Kč ----- -----
LF 12000 Kč 2500 Kč 8500 EUR - VL
9000 EUR - ZL
8500 EUR
PřF 15000 Kč 0 Kč ----- 3900 EUR
FF 12000 Kč 0 Kč 1900 EUR 1900 EUR
PdF 12000 Kč 0 Kč ----- 4600 EUR/5500 USD*
2300 EUR/2770 USD**
ESF 12000 Kč 0 Kč 4500 EUR 4500 EUR
FI 24000 Kč 0 Kč 3000 EUR 2000 EUR
FSS 13 200 Kč 0 Kč 3 900 EUR 1 950 EUR
FSpS 12000 Kč 0 Kč ----- 90 000 Kč
Poznámky:
Studium v anglickém jazyce se platí v dolarech, studium v německém jazyce v eurech.
* prezenční forma studia
** kombinovaná forma studia
Se samoplátci - studenty DSP je uzavřena Smlouva o zajištění studia v doktorském studijním programu, uvedená výše poplatku je za každý jeden i započatý rok studia.
Studium v anglickém jazyce se platí v dolarech, v německém jazyce v EU

Pro akademický rok 2007/2008

dle zákona č. 111/1998, par. 58

Fakulta dle odst. 3
(za každých započatých
6 měsíců studia)
dle odst. 4
(za každých započatých
12 měsíců studia)
dle odst. 5
(poplatek za akademický rok)
Bc. a Mgr. stud. program v cizím jazyce Ph.D. stud. program v cizím jazyce
PrF 10200,- Kč 0,- Kč    
LF 12000,- Kč 2500,- Kč   8500,- EUR
PřF 15000,- Kč 0,- Kč   3900,- EUR
FF 12000,- Kč 0,- Kč   1600,- EUR
PdF 12 000,- Kč
11400,- Kč****
0,- Kč
2700,- Kč*****
  4600,- EUR; 5500,- USD*
2300,- EUR; 2770,- USD**
ESF 12000,- Kč 0,- Kč   4500,- EUR
FI 24000,- Kč 0,- Kč 3000,- EUR 2000,- EUR
FSS 12000,- Kč 0,- Kč 1920,- EUR*** 1950,- EUR
FSpS 12000,- Kč 0,- Kč   3300,- EUR
dle odst. 3 - studuje-li student déle, než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok v bakalářském nebo magisterském studijním programu
dle odst. 4 - studuje-li absolvent bakalářského nebo magisterského studijního programu v dalším bakalářském nebo magisterském studijním programu
Studium v anglickém jazyce se platí v dolarech, v německém jazyce v EU
* prezenční forma studia, v anglickém jazyce se platí v dolarech, v německém jazyce v EUR
** kombinovaná forma studia, v anglickém jazyce se platí v dolarech, v německém jazyce v EUR
Se samoplátci - studenty DSP je uzavřena Smlouva o zajištění studia v doktorském studijním programu, uvedená výše poplatku je za každý jeden i započatý rok studia.
*** poplatek za magisterské studium
**** Biologie (M-BI M M1501) - kombinovaná, prezenční, Chemie (M-CH M M1407) - kombinovaná, prezenční, Fyzika (M-FY M M1701) - kombinovaná, prezenční, Geografie (M-GR M M1301) - kombinovaná, prezenční, Matematika (M-MA M M1101) - kombinovaná, prezenční, Vychovatelství (M-VY M M7505) - kombinovaná, prezenční
***** Biologie (M-BI M M1501) - kombinovaná, prezenční, Chemie (M-CH M M1407) - kombinovaná, prezenční, Fyzika (M-FY M M1701) - kombinovaná, prezenční, Geografie (M-GR M M1301) - kombinovaná, prezenční, Matematika (M-MA M M1101) - kombinovaná, prezenční, Specializace ve zdravotnictví (N-SZ N N5345) - kombinovaná, prezenční, Vychovatelství (M-VY M M7505) - kombinovaná, prezenční

Pro akademický rok 2006/2007

dle zákona č. 111/1998, par. 58

Fakulta dle odst. 3
(za každých započatých
6 měsíců studia)
dle odst. 4
(za každých započatých
12 měsíců studia)
dle odst. 5
(poplatek za akademický rok)
Bc. a Mgr. stud. program v cizím jazyce Ph.D. stud. program v cizím jazyce
PrF 10200,- Kč 0,- Kč    
LF 12000,- Kč 2500,- Kč   8000,- EUR
PřF 12000,- Kč 0,- Kč   3900,- EUR
FF 12000,- Kč 0,- Kč   1600,- EUR
PdF 12 000,- Kč 0,- Kč   4600,- EUR; 5500,- USD*
2300,- EUR; 2770,- USD**
ESF 12000,- Kč 0,- Kč    
FI 24000,- Kč 0,- Kč 3500,- USD 2500,- USD
FSS 4338,- Kč 0,- Kč 1920,- EUR*** 1600,- EUR
FSpS 12000,- Kč 0,- Kč   5200,- EUR
dle odst. 3 - studuje-li student déle, než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok v bakalářském nebo magisterském studijním programu
dle odst. 4 - studuje-li absolvent bakalářského nebo magisterského studijního programu v dalším bakalářském nebo magisterském studijním programu
Studium v anglickém jazyce se platí v dolarech, v německém jazyce v EU
* prezenční forma studia
** kombinovaná forma studia
Se samoplátci - studenty DSP je uzavřena Smlouva o zajištění studia v doktorském studijním programu, uvedená výše poplatku je za každý jeden i započatý rok studia.
*** poplatek za magisterské studium

Pro akademický rok 2005/2006

dle zákona č. 111/1998, par. 58

Fakulta dle odst. 3
(poplatek za měsíc)
dle odst. 4
(poplatek za semestr)
dle odst. 5
(poplatek za akademický rok)
Bc. a Mgr. stud. program v cizím jazyce Ph.D. stud. program v cizím jazyce
PrF 1700,- Kč 1380,- Kč    
LF 2000,- Kč 1250,- Kč   8000,- EUR
PřF 2000,- Kč 0,- Kč   6000,- EUR
FF 1800,- Kč 1380,- Kč    
PdF 1900,- Kč 1380,- Kč   2300,- EUR; 2770,- USD*
ESF 1500,- Kč 1380,- Kč    
FI 4000,- Kč 0,- Kč 3500,- USD 2500,- USD
FSS 1800,- Kč 1350,- Kč 1920,- EUR** 1600,- EUR
FSpS 2000,- Kč 1380,- Kč   5200,- EUR
dle odst. 3 - studuje-li student déle, než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok v bakalářském nebo magisterském studijním programu
dle odst. 4 - studuje-li absolvent bakalářského nebo magisterského studijního programu v dalším bakalářském nebo magisterském studijním programu
* jedná se o kombinovanou formu studia, studium v anglickém jazyce se platí v dolarech, v německém jazyce v EUR. Se samoplátci - studenty DSP je uzavřena Smlouva o zajištění studia v doktorském studijním programu
** poplatek za magisterské studium

Pro akademický rok 2004/2005

dle zákona č. 111/1998, par. 58

Fakulta dle odst. 3
(poplatek za měsíc)
dle odst. 4
(poplatek za semestr)
pro Bc. a Mgr. program v cizím jazyce pro doktor. stud. program v cizím jazyce
PrF 1700,- Kč 1250,- Kč    
LF 2000,- Kč 1250,- Kč    
PřF 2000,- Kč 1280,- Kč    
FF 1800,- Kč 1275,- Kč    
PdF 1900,- Kč 1280,- Kč    
ESF 1500,- Kč 1280,- Kč    
FI 4000,- Kč 0,- Kč   2500,- USD
FSS 1600,- Kč 1250,- Kč 1920,- EUR* 2000,- USD
FSpS 2000,- Kč 1200,- Kč    
dle odst. 3 - studuje-li student déle, než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok v bakalářském nebo magisterském studijním programu
dle odst. 4 - studuje-li absolvent bakalářského nebo magisterského studijního programu v dalším bakalářském nebo magisterském studijním programu
* poplatek za magisterské studium

Pro akademický rok 2003/2004

dle zákona č. 111/1998, par. 58

Fakulta dle odst. 3
(poplatek za měsíc)
dle odst. 4
(poplatek za semestr)
pro Bc. a Mgr. program v cizím jazyce pro doktor. stud. program v cizím jazyce
PrF 1700,- Kč 1350,- Kč    
LF 2000,- Kč 1300,- Kč    
PřF 2000,- Kč 1300,- Kč    
FF 1800,- Kč 1300,- Kč    
PdF 1900,- Kč 1350,- Kč    
ESF 1500,- Kč 1368,- Kč    
FI 4000,- Kč 0,- Kč 3500,- USD 2500,- USD
FSS 1600,- Kč 1350,- Kč    
FSpS 2000,- Kč 1300,- Kč    
dle odst. 3 - studuje-li student déle, než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok v bakalářském nebo magisterském studijním programu
dle odst. 4 - studuje-li absolvent bakalářského nebo magisterského studijního programu v dalším bakalářském nebo magisterském studijním programu

Pro akademický rok 2002/2003

dle zákona č. 111/1998, par. 58

Fakulta dle odst. 3
(poplatek za měsíc)
dle odst. 4
(poplatek za semestr)
pro Bc. a Mgr program v cizím jazyce pro doktor. stud. program v cizím jazyce
PrF 1700,- Kč 1450,- Kč    
LF 1500,- Kč*
2500,- Kč**
1250,- Kč    
PřF 4000,- Kč 1453,- Kč    
FF 1800,- Kč 1300,- Kč    
PdF 1900,- Kč 1350,- Kč    
ESF 1500,- Kč 1453,- Kč    
FI 1500,- Kč (PS 2002)
4000,- Kč (od JS 2003)
0,- Kč 3500,- USD 2500,- USD
FSS 1600,- Kč 1450,- Kč    
FSpS 2000,- Kč 1300,- Kč    
Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením (odst. 1) byl stanoven na 580,- Kč.
dle odst. 3 - studuje-li student déle, než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok v bakalářském nebo magisterském studijním programu
dle odst. 4 - studuje-li absolvent bakalářského nebo magisterského studijního programu v dalším bakalářském nebo magisterském studijním programu
* poplatek za studium při překročení standardní doby studia zvětšené o jeden rok za každý započatý měsíc
** poplatek za studium při překročení standardní doby studia zvětšené o dva a více roků za každý započatý měsíc

Pro akademický rok 2001/2002

dle zákona č. 111/1998, par. 58

Fakulta dle odst. 3
(poplatek za měsíc)
dle odst. 4
(poplatek za rok)
PrF 660,- Kč 2600,- Kč
LF 1500,- Kč*
2500,- Kč**
2500,- Kč
PřF 4600,- Kč 2600,- Kč
FF 1600,- Kč 2600,- Kč
PdF 1800,- Kč 2600,- Kč
ESF 1500,- Kč 2629,- Kč
FI 1500,- Kč 0,- Kč
FSS 1500,- Kč 2600,- Kč
Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením (odst. 1) byl stanoven na 525,- Kč.
dle odst. 3 - studuje-li student déle, než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok v bakalářském nebo magisterském studijním programu
dle odst. 4 - studuje-li absolvent bakalářského nebo magisterského studijního programu v dalším bakalářském nebo magisterském studijním programu
* poplatek za studium při překročení standardní doby studia zvětšené o jeden rok za každý započatý měsíc
** poplatek za studium při překročení standardní doby studia zvětšené o dva a více roků za každý započatý měsíc

Pro akademický rok 2000/2001

dle zákona č. 111/1998, par. 58

Fakulta dle odst. 3
(poplatek za měsíc)
dle odst. 4
(poplatek za rok)
PrF 600,- Kč 2600,- Kč
LF 4300,- Kč 2500,- Kč
PřF 2000,- Kč 0,- Kč
FF 1500,- Kč 2600,- Kč
PdF 1800,- Kč 2600,- Kč
ESF 1500,- Kč 2643,- Kč
FI 1500,- Kč 0,- Kč
FSS 1500,- Kč 2600,- Kč
Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením (odst. 1) byl stanoven na 525,- Kč.
dle odst. 3 - studuje-li student déle, než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok v bakalářském nebo magisterském studijním programu
dle odst. 4 - studuje-li absolvent bakalářského nebo magisterského studijního programu v dalším bakalářském nebo magisterském studijním programu

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info