Disciplinární řád pro studenty Lékařské fakulty MU

Aktuální znění Disciplinárního řádu Lékařské fakulty MU je k dispozici v dokumentovém serveru.