Imatrikulační a promoční sliby Lékařské fakulty MU

Aktuální znění imatrikulačních a promočních slibů LF MU je umístěno v dokumentovém serveru MU.