19. ročník Filmového festivalu Fakulty informatiky MU, součást filmového festivalu MUNIFESTO

Masarykova univerzita (MU) ve spolupráci s Filmovým festivalem Fakulty informatiky MU (FF FI MU) vyhlašuje soutěžní přehlídku krátkometrážních audiovizuálních děl. Přehlídka je součástí 19. ročníku FF FI MU a jako taková bude tvořit soutěžní sekci filmového festivalu MUNIFESTO pořádaného v rámci oslav 100. výročí založení MU. Festival MUNIFESTO se uskuteční 17.–19. května 2019 v Univerzitním kině Scala. Festivalový večer věnovaný FF FI se uskuteční v neděli 19. května od 19 hod. a 19 min. a bude živě přenášen do multimediálních poslucháren FI MU.

Vítězové budou vyhlášeni ve dvou kategoriích:

 1. Neprofesionální tvůrci
  1. Usnesením odborné poroty – první tři místa získají finanční odměnu
   1. místo 20 000 Kč
   2. místo 10 000 Kč
   3. místo   5 000 Kč
  2. Diváckým hlasováním – prvních pět filmů získá hodnotné věcné ceny a finanční odměny od sponzorů.
 2. Profesionálové
  Usnesením odborné poroty – první místo bude oceněno finanční odměnou 20 000 Kč.
  Za profesionála je považován autor, který obvykle za svou filmovou tvůrčí činnost pobírá honorář a je pro tuto činnost kvalifikován praxí nebo odborným vzděláním.  

Podmínky pro účast v soutěži

Do soutěže mohou být přijata audiovizuální díla libovolného žánru i formy zpracování (hraná, animovaná) v délce 1–10 minut.

Vzhledem k příležitosti výročí univerzity je podmínkou pro přijetí díla do soutěžní sekce zakomponování zřetelného, všeobecně srozumitelného a pro celkové vyznění díla nikoli zanedbatelného prvku odkazujícího k Masarykově univerzitě. Způsob splnění této podmínky je ponechán kreativitě autora – může jít o zvolené prostředí, všeobecně známou postavu MU, historické události, fakta apod. Odkaz může mít i jen ryze symbolickou povahu, třeba i v rámci jediného záběru.

V případě nesplnění této podmínky (jakož i ostatních podmínek) může být dílo přijato do bonusové nesoutěžní sekce festivalu.

Snímek je nutné přihlásit do 14. dubna 2019, a to prostřednictvím formuláře, který je od 1. března 2019 zveřejněn na stránkách http://festival.fi.muni.cz.

Jeden autor může přihlásit maximálně dvě díla.

Film může přihlásit pouze jeden z jeho autorů, a to se souhlasem všech spoluautorů díla.

Pořadatelé festivalu si vyhrazují právo vyloučit příspěvky, které nesplňují výše uvedené podmínky, nebo příspěvky, které jsou v rozporu s českou legislativou a etikou.

Pokud vzniknou pochybnosti o zařazení některého z autorů do kategorie profesionál/ neprofesionál, MU s tímto autorem zařazení projedná. Pro případ, že nedojde ke shodě, si MU vyhrazuje právo autora do jedné z kategorií zařadit.

O přijetí/ nepřijetí díla do soutěžní sekce rozhodují pořadatelé festivalu a přizvaní odborníci. Složení této interní komise je:

 • Petr Sojka (proděkan pro vnější vztahy FI MU, ředitel FF FI MU)
 • Petr Dimitrov (manažer Univerzitního kina Scala za MU a festivalu MUNIFESTO)
 • Radomír Kokeš (filmový teoretik z Ústavu filmu a audiovizuální kultury FF MU)
 • Robert Král (absolvent FAMU a FI MU, vyučující filmových kurzů na FI MU)

Tato interní porota není shodná s odbornou porotou, která finálně určí vítězné pozice.

Přihlášením filmu přihlašující poskytuje pořadateli bezplatnou licenci k promítnutí díla v rámci filmového festivalu MUNIFESTO a v rámci oslav 100. výročí MU.

Autor přihlášením snímku dále MU poskytuje licenci k případnému promítání díla v rámci výuky a k neveřejnému promítání pro akademickou obec MU. 

Kontakt pro případné dotazy: dimitrov@rect.muni.cz

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info