Zpráva o výsledku přijímacího řízení do navazujícího magisterského studia

Přijímací řízení pro akademický rok 2015/2016 na Masarykově univerzitě proběhlo v období březen - říjen 2015.

Podrobné zprávy o výsledcích jsou uvedeny pod odkazy na jednotlivé fakulty MU.