Čestné doktoráty udělené MU

Masarykova univerzita v Brně uděluje vynikajícím osobnostem, českým i zahraničním, jejichž tvůrčí přínos k rozvoji vědy, kultury a umění je mezinárodně uznáván, čestný doktorát (ve zkratce "dr. h. c."). Čestný doktorát se uděluje v oblasti věd pěstovaných na MU. Návrh na udělení čestného doktorátu podávají rektor a děkani fakult. Návrh na udělení čestného doktorátu schvaluje Vědecká rada MU.

Přehled oceněných

Velké zlaté medaile MU

Velká zlatá medaile MU se uděluje nejvýznamnějším domácím i zahraničním představitelům veřejného života jako ocenění jejich zásluh o demokracii a lidstvo. Návrh na udělení medaile podává rektor. Návrh na udělení medaile schvaluje Vědecká rada MU.

Přehled oceněných

Zlaté medaile MU

Zlatá medaile MU se uděluje významným představitelům vědy, kulturního a veřejného života, a to jako výraz ocenění mimořádných zásluh o rozvoj vědy, kultury a umění a rozvoj MU. Návrh na udělení medaile podávají rektor, prorektoři, kvestor, vedoucí celouniverzitních pracovišť, děkani fakult nebo vedoucí kateder. Návrh na udělení medaile schvaluje Vědecká rada MU.

Přehled oceněných

Stříbrné medaile MU

Stříbrná medaile MU se uděluje předním pracovníkům za významná vědecká díla, upevňování významu MU, prohlubování spolupráce s tuzemskými i zahraničními institucemi a za zásluhy o rozvoj MU. Návrh na udělení medaile podávají rektor, prorektoři, kvestor, vedoucí celouniverzitních pracovišť, děkani fakult nebo vedoucí kateder. Návrh na udělení medaile schvaluje Vědecká rada MU.

Přehled oceněných

Bronzové medaile MU

Bronzová medaile MU se uděluje pracovníkům MU, kteří dosáhli mimořádných výsledků a přispěli k rozvoji vysokého školství a MU. Návrh na udělení medaile schvaluje rektor.

Přehled oceněných

Malé bronzové medaile MU

Malá bronzová medaile MU je upomínkovým předmětem, který je určen pro absolventy MU s vynikajícím prospěchem, studenty, učitele a zaměstnance MU k významným příležitostem či pro zahraniční návštěvy apod. Návrhy na udělení medaile jsou předkládány vedoucímu Odboru pro akademické záležitosti Rektorátu MU.

Přehled oceněných

Medaile Rogera Scrutona

Medaile Rogera Scrutona je příležitostné ocenění, které se uděluje při významných příležitostech. Ocenění se uděluje zpravidla za přínos v oblasti obrany lidské důstojnosti a lidských práv, za mimořádný výkon v oblasti zahraniční spolupráce a prosazování dobrého jména MU v zahraničí a za mimořádné aktivity v oblasti umění a kultury. O udělení a způsobu předání medaile rozhoduje rektor na návrh prorektora, děkana nebo ředitele vysokoškolského ústavu MU.

Přehled oceněných

Ceny rektora

Soutěž o Ceny rektora Masarykovy univerzity je vyhlašována každoročně v několika kategoriích. Ceny jsou určeny vynikajícím studentům a zaměstnancům univerzity. Návrhy na ocenění předkládají vedoucí součástí MU, o vítězích soutěže pak rozhoduje rektor MU.

Více o soutěži Přehled oceněných

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info