Kenneth Edwards

Prezident Asociace Evropských univerzit, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Vědec světového významu, který mnoho let působil na Katedře genetiky Cambridgeské univerzity. Od roku 1998 byl prezidentem Asociace evropských univerzit (CRE), jejíž členy je více než 500 univerzit z celé Evropy. Asociace se pod jeho vedením více podílela na reprezentaci univerzit a hlasu vysokého školství na půdě Evropské komise a dalších mezinárodních orgánech, jako bylo setkání ministrů školství 29 zemí v Boloni v roce 1999. Jeho akademické a výzkumné zájmy se orientovaly na oblast populační a vývojové genetiky rostlin a její aplikace na pěstování rostlin.

Návrh na udělení Velké zlaté medaile MU předložila Masarykova univerzita. Medaile byla předána 1. listopadu 2000.