Luzius Wildhaber

Předseda Evropského soudu pro lidská práva, Švýcarská konfederace

Profesor Luzius Wildhaber náleží k předním osobnostem světové nauky mezinárodního práva. Zasloužil se o posilování společných konstitutivních hodnot demokracie, lidských práv i svobod a vlády práva v evropském prostředí. V letech 1991–2006 působil jako soudce Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku, přičemž v letech 1998–2007 jako jeho první předseda.

Návrh na udělení Velké zlaté medaile MU byl předložen Právnickou fakultou Masarykovy univerzity. Medaile byla předána 18. června 2004.