Ota Weinberger

Právník, Rakouská republika

Uznávaný český právní filozof a logik. Zabýval se rozvinutím racionálně-logické analýzy v oblasti praktické filozofie. Jeho oblast zájmů zahrnovala logiku, teorii jednání, právní teorii, etiku a politologii. Od roku 1968 působil v Rakousku, převážně na Karlo-Františkově univerzitě ve Štýrském Hradci.

Návrh na udělení čestné vědecké hodnosti doctor honoris causa v oboru právní vědy byl předložen Právnickou fakultou Masarykovy univerzity. Slavnostní promoce proběhla 29. září 2004.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info