Michiel S. de Vries

Ekonom, Nizozemské království

Světově uznávaný teoretik v oblasti veřejné správy. Zabývá se především rozvojem konceptu New Public Management. V letech 2012 až 2016 byl prezidentem organizace IASIA, mezinárodní asociace škol a ústavů zabývajících se veřejnou správou (International Association of Schools and Institutes of Administration). Výzkumně se zajímá o Českou Republiku jako o jednu z transformačních ekonomik.

Návrh na udělení čestné vědecké hodnosti doctor honoris causa v oboru veřejná ekonomie byl předložen Ekonomicko-správní fakultou Masarykovy univerzity. Slavnostní promoce proběhla 20. října 2016. Při příležitosti udílení čestného doktorátu byla vydána tato informační brožura.