Pavel Bravený

Česká republika

Profesor Bravený dlouhodobě působil na Masarykově univerzitě a značně přispěl k jejímu rozvoji v oblasti výzkumu a vývoje, spolupráce ve vědě, zvýšení prestiže univerzity a její kultivované reprezentaci.

Návrh na udělení Zlaté medaile MU předložila Jana Musilová, prorektor. Medaile byla předána 13. dubna 1999.