Miloslav Buček

Česká republika

Profesor Buček sepjal svůj profesní život s Masarykovou univerzitou a především s Pěveckým sborem Masarykovy univerzity, který vedl několik desetiletí. Spolu s tímto tělesem mnohokrát úspěšně reprezentoval univerzitu v zahraničí.

Návrh na udělení Zlaté medaile MU byl předložen Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity. Medaile byla předána 13. prosince 1996.