Josef Janás

Česká republika

Návrh na udělení Zlaté medaile MU byl předložen Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity. Medaile byla předána 13. dubna 1999.