Oldřich Konvička

Spolková republika Německo

Významný odborník v oboru genetika rostlin. V rámci probíhající normalizace byl režimem perzekuován.

Návrh na udělení Zlaté medaile MU byl předložen Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity. Medaile byla předána 26. června 1996.