Oldřich Konvička

Spolková republika Německo

Návrh na udělení Zlaté medaile MU byl předložen Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity. Medaile byla předána 26. června 1996.