Michael Paul Seng

Spojené státy americké

Přední odborník v oblasti ústavního práva, právní komparatistiky, systému federálního soudnictví v USA a oboru bytového práva a otázek spravedlivé bytové politiky. Profesor Seng je již řadu let spojen s The John Mashall Law School v Chicagu a současně je ředitelem The John Marshall Fair Housing Legal Support Center. Na základě partnerství s Masarykovou univerzitou se podařilo realizovat řadu konferencí, přednášek a diskuzí se zahraničními odborníky nejen z akademického prostředí, ale také s významnými osobnostmi z právní praxe i z veřejného a politického života ve Spojených státech amerických.

Návrh na udělení čestné vědecké hodnosti doctor honoris causa v oboru právo byl předložen Právnickou fakultou Masarykovy univerzity. Slavnostní promoce proběhla 17. října 2018. Při příležitosti udílení čestného doktorátu byla vydána tato informační brožura.