Michael Paul Seng

Spojené státy americké

Přední odborník v oblasti ústavního práva, právní komparatistiky, systému federálního soudnictví v USA a oboru bytového práva a otázek spravedlivé bytové politiky. Profesor Seng je již řadu let spojen s The John Mashall Law School v Chicagu a současně je ředitelem The John Marshall Fair Housing Legal Support Center. Na základě partnerství s Masarykovou univerzitou se podařilo realizovat řadu konferencí, přednášek a diskuzí se zahraničními odborníky nejen z akademického prostředí, ale také s významnými osobnostmi z právní praxe i z veřejného a politického života ve Spojených státech amerických.

Návrh na udělení čestné vědecké hodnosti doctor honoris causa v oboru právo byl předložen Právnickou fakultou Masarykovy univerzity. Slavnostní promoce proběhla 17. října 2018. Při příležitosti udílení čestného doktorátu byla vydána tato informační brožura.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info