Andrej Kiska

Slovenská republika

Slovenský politik, v letech 2014 až 2019 působil ve funkci prezidenta Slovenské republiky. Jako prezident podporoval demokratické hodnoty, jako je svoboda, úcta k pravidlům a zodpovědnost za vlastní činy. Mimo jiné se také věnuje charitativní činnosti, je zakladatelem neziskové organizace Dobrý Anjel.

Návrh na udělení Velké zlaté medaile MU předložil Mikuláš Bek, rektor MU. Medaile byla předána 29. ledna 2019.