Andrej Kiska

Slovenská republika

Slovenský politik, v letech 2014 až 2019 působil ve funkci prezidenta Slovenské republiky. Jako prezident podporoval demokratické hodnoty, jako je svoboda, úcta k pravidlům a zodpovědnost za vlastní činy. Mimo jiné se také věnuje charitativní činnosti - je zakladatelem neziskové organizace Dobrý Anjel.

Návrh na udělení Velké zlaté medaile MU předložil Mikuláš Bek, rektor MU. Medaile byla předána 29. ledna 2019.