Jiří Kroupa

Česká republika

Profesor Kroupa, patřící k nejvýraznějším osobnostem domácích dějin umění, se do dnešní doby významně podílí na mezinárodní reprezentaci Filozofické fakulty Masarykovy univerzity jak v pedagogické, tak v popularizační činnosti. Přínos jeho odborného zaměření spočívá v propojení uměleckohistorického a socio-historického hlediska, v němž je klíčovým tématem „kultura“.

Návrh na udělení Stříbrné medaile MU byl předložen Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity. Medaile byla předána 6. března 2019.