Jan Helešic

Česká republika

Docent Helešic je celosvětově uznávaným odborníkem v oboru hydrobiologie. Významně se podílel na vytvoření současné struktury oboru biologie na Přírodovědecké fakultě MU, na výstavbě biologické části Univerzitního kampusu Bohunice a na vybudování Ústavu botaniky a zoologie jako integrovaného vědeckého a výukového pracoviště ekologické a evoluční biologie.

Návrh na udělení Stříbrné medaile MU byl předložen Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity. Medaile byla předána 6. března 2019.