Jan Helešic

Česká republika

Docent Helešic je celosvětově uznávaným odborníkem v oboru hydrobiologie. Významně se podílel na vytvoření současné struktury oboru biologie na Přírodovědecké fakultě MU, na výstavbě biologické části Univerzitního kampusu Bohunice a na vybudování Ústavu botaniky a zoologie jako integrovaného vědeckého a výukového pracoviště ekologické a evoluční biologie.

Návrh na udělení Stříbrné medaile MU byl předložen Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity. Medaile byla předána 6. března 2019.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info