Eduard Hofmann

Česká republika

Docent Hofmann, působící v současné době na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity, se významně zasadil o rozvoj didaktiky geografie. Je zakladatelem integrovaného odborného pracoviště v Jedovnici, jež je velkým přínosem v oblasti teorie a praxe terénního vyučování, a dále patří mezi spoluzakladatele zeměpisné olympiády v České republice a na mezinárodní úrovni.

Návrh na udělení Stříbrné medaile MU byl předložen Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity. Medaile byla předána 6. března 2019.