Hana Librová

Česká republika

Profesorka Hana Librová, významná česká socioložka, bioložka a enviromentalistka, dodnes působící na Fakultě sociálních studií MU, je zakladatelkou a bývalou vedoucí Katedry environmentálních studií Fakulty sociálních studií. Výrazně se zasloužila o vznik a pedagogický a vědecký vývoj oboru humanitní enviromentalistika.

Návrh na udělení Stříbrné medaile MU byl předložen Fakultou sociálních studií Masarykovy univerzity. Medaile byla předána 6. března 2019.