Jana Kohoutková

Česká republika

Doktorka Kohoutková, vedoucí Divize informačních systémů UVT, je jednou z klíčových osobností v oblasti rozvoje univerzitních informačních systémů. Stála u zrodu a řídila vývoj vlastního intranetového systému INET MU, koordinovala spolupráci nad systémem Magion a významně se podílela na rozvoji internetové prezentace MU www.muni.cz.

Návrh na udělení Stříbrné medaile MU byl předložen Ústavem výpočetní techniky Masarykovy univerzity. Medaile byla předána 6. března 2019.