Hans Belting

Spolková republika Německo

Profesor Hans Belting je jedním ze světově nejvýznamnějších a nejuznávanějších historiků umění v současnosti. Během svého badatelského působení se zabýval různými tématy od raného středověku přes nejsoučasnější umění až po metodologické iniciativy. V rámci spolupráce s MU se zasloužil o mezinárodní prosazení nového periodika "Convivium" a Semináři dějin umění Filozofické fakulty MU věnoval část své knihovny, obsahující knižní publikace k středověkým uměleckohistorickým studiím. Podnítil tak vznik výborně vybavené Knihovny Hanse Beltinga na MU.

Návrh na udělení čestné vědecké hodnosti doctor honoris causa v oboru dějiny umění byl předložen Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity. Slavnostní promoce proběhla 24. října 2019. Při příležitosti udílení čestného doktorátu byla vydána tato informační brožura.