Radovan Musil

Česká republika

Inženýr Musil působí ve vedení společnosti Red Hat Czech, která díky němu navázala spolupráci s Fakultou informatiky. Spolupodílel se na vzniku koncepce podpory doktorských studentů průmyslovými partnery Fakulty informatiky, podpoře tělesně postižených studentů a absolventů, rozvoji systému spolupráce mezi partnerskými středními školami a popularizaci informatiky jako povolání pro ženy a dívky.

Návrh na udělení Stříbrné medaile MU byl předložen Fakultou informatiky Masarykovy univerzity. Medaile byla předána 6. března 2019.