Miroslav Bartošek

Česká republika

Doktor Bartošek, působící jako vedoucí Divize kyberbezpečnosti a správy dat UVT, je význačnou osobností českého digitalizovaného knihovnictví. Na MU Inicioval a dlouhá léta vedl Knihovnicko-informační centrum MU a koordinoval digitalizaci katalogů největších univerzitních knihoven v ČR. Na zavádění IT technologií do knihoven se podílel na nadnárodní úrovni.

Návrh na udělení Stříbrné medaile MU byl předložen Ústavem výpočetní techniky Masarykovy univerzity. Medaile byla předána 6. března 2019.