Josef Jiřičný

Švýcarská konfederace

Profesor Jiřičný dlouhodobě a úspěšně spolupracuje s vědci MU v oblasti nádorové biologie a výrazně přispívá k zavádění mezinárodních pravidel dobré praxe ve výzkumu a k dobrému jménu univerzity jako mimořádně aktivní a prospěšný předseda Mezinárodní vědecké rady MU. S jeho přispěním byly např. připraveny a zavedeny mnohé aktivity v rámci Grantové agentury MU, včetně MUNI Award in Science and Humanities (MASH).

Návrh na udělení čestné vědecké hodnosti doctor honoris causa v oboru biologické vědy předložil Mikuláš Bek, rektor MU. Slavnostní promoce proběhla 17. května 2019. Při příležitosti udílení čestného doktorátu byla vydána tato informační brožura.