Jana Nechutová

Česká republika

Návrh na udělení Zlaté medaile MU předložil rektor MU. Medaile byla předána 21. října 1998.