Alois Jedlička

Bohemista a slavista, Česká republika

Patřil k významným českým bohemistům. Zabýval se především studiem současného českého jazyka, dále spisovnou češtinou a její stylovou stránkou, jak z hlediska jazyka, tak z hlediska autorského. Byl redaktorem časopisu Naše Řeč a spoluautorem české mluvnice. Působil jako profesor na Univerzitě Karlově.

Návrh na udělení čestné vědecké hodnosti doctor honoris causa v oboru filologické vědy byl předložen Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity. Slavnostní promoce proběhla 26. března 1998.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info