Stanislav Obr

Česká republika

Významný zoolog, vyhledávaný specialista na skupiny hmyzu řádu pisivek (Psoocoptera) a chrostíků (Trichoptera). Od roku 1949 působil jako vedoucí nově utvořené Katedry zoologie a antropologie PřF MU. Inicioval změny, které měly podstatný vliv na formování specializace entomologie a parazitologie, také byla posílena a rozšířena výuka fyziologie živočichů. Díky jeho působení se v roce 1962 oddělila nová katedra - Katedra srovnávací fyziologie a obecné zoologie. Rozšíření a zkvalitnění pedagogické činnosti za jeho vedení bylo současně doprovázeno také novými úspěšnými vědeckovýzkumnými programy v oblasti taxonomie a fyziologie hmyzu. V roce 1970 a v období tzv. normalizace byl zbaven vedoucí funkce a diskriminován.

Návrh na udělení Velké zlaté medaile MU byl předložen Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity. Medaile byla předána 15. června 1993.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info