Michal Břicháček

Česká republika

Michal Břicháček dlouhodobě působí jako středoškolský pedagog. Kromě výuky matematiky také z pozice školního metodika prevence úspěšně koordinuje aktivity školy zaměřené na předcházení sociálně patologických jevů u studentů.

Návrh na udělení Malé bronzové medaile MU byl předložen Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity. Medaile byla předána 15. června 2019.