Dušan Šlosar

Česká republika

Návrh na udělení Zlaté medaile MU byl předložen Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity. Medaile byla předána 14. března 2000.