Dušan Šlosar

Česká republika

Profesor Šlosar je význačný český lingvista, bohemista, pedagog a také emeritní profesor Masarykovy univerzity, kde od roku 1959 vyučoval na katedře českého jazyka. Působil jako pedagog i na univerzitách v Münsteru, Řezně a v devadesátých letech vedl Ústav českého jazyka. Soustředil se na oblasti historické mluvnice češtiny, vývoje spisovného jazyka a české dialektologie. Vydal řadu popularizačních knih: mimo jiné Otisky, Jazyčník anebo Tisíciletá.

Návrh na udělení Zlaté medaile MU byl předložen Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity. Medaile byla předána 14. března 2000.