Miloš Štejfa

Česká republika

Profesor Štejfa byl významný český lékař působící v oboru interní medicíny a kardiologie, průkopník elektrokardiografického vyšetřování a dlouholetý přednosta I. interní kliniky v Brně.

Návrh na udělení Zlaté medaile MU byl předložen Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity. Medaile byla předána 13. dubna 1999.